Podstawowe informacje dotyczące użytkowania dronów od 2021 roku - Miliczinfo.pl

Podstawowe informacje dotyczące użytkowania dronów od 2021 roku

Pod koniec 2020 roku weszły w życie nowe przepisy unijne dotyczące użytkowania dronów. Ich głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w powietrzu oraz osób postronnych. Dlatego też każdy pilot drona niezależnie od typu operacji, jaką chce wykonać, musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Jakie więc informacje dotyczące użytkowania dronów w 2021 roku trzeba posiadać, zaczynając przygodę z BSP? Sprawdź w poradniku.
dron 2021
fot. materiał partnera

Operator drona a pilot drona – zobacz, jakie są różnice?

Na początku kilka najważniejszych informacji. Każda osoba fizyczna, która chce korzystać z drona, musi się zarejestrować na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego i uzyskać specjalny numer identyfikacyjny, który trzeba trwale umieścić na swoim BSP, lub jeśli jest ich kilka na każdym z nich. W ten sposób uzyskujesz również dostęp do profilu pilota. Zyskujesz także dostęp do materiałów szkoleniowych oraz testów dla trzech podkategorii A1, A2 oraz A3 kategorii otwartej. Jako osoba fizyczna stajesz się zarówno operatorem drona, jak i jego pilotem.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli operatorem drona jest osoba prawna – firma lub przedsiębiorstwo. Nie ma ona dostępu do profilu pilota, który jest tylko dla osób fizycznych. Ma jednak możliwość angażowania pilotów bezpośrednio do operacji, prowadzi ich spis, oraz może skontrolować ich kwalifikacje. Co więcej, osoba prawna może wystąpić do ULC o certyfikat LUC.

Co musi wiedzieć każdy użytkownik drona?

Jak już wspomnieliśmy na początku, każdy użytkownik drona musi zarejestrować się na stronie ULC i uzyskać numer identyfikacyjny operatora. To jednak nie wszystko.

Przed rozpoczęciem operacji BSP musisz również zalogować się do bezpłatnej aplikacji DroneRadar. Otrzymasz tam dokładne wskazania dotyczące użytkowania w miejscu, w którym się znajdujesz i chcesz użyć swojego drona. Musisz się z nimi dokładnie zapoznać. Dodatkowo trzeba dokonać obowiązkowego tzw. „Chek in”  przed startem. Jest to informacja dla systemów operacyjnych o znajdujących się w powietrzu BSP. Obowiązek ten ma na celu zadbać o bezpieczeństwo w ruchu powietrznym.

Szkoleń z kategorii otwartej lub szczególnej nie muszą przechodzić jedynie osoby, które korzystają z dronów o masie poniżej 250 g, ale również i one muszą zarejestrować swój sprzęt.

Pilotem drona może być również osoba, która ukończyła 16 roku życia i posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Kategoria otwarta – gdzie można latać?

Kategoria Otwarta umożliwia wykonywanie lotów niskiego ryzyka dronami o masie do 25 kg, które nie wymagają uzyskania zgody od ULC. Są to operacje BSP w zasięgu wzroku do wysokości 120 m. Zależnie od wagi drona została podzielona na 3 podkategorie:

Podkategoria A1 – pozwala na wykonywanie lotów nad ludźmi (ale nie nad zgromadzeniami) dronami o masie do 900 g;

Podkategoria A2 – uprawnia do przeprowadzenia operacji BSP blisko ludzi dronami o masie do 2 kg, z zachowaniem odległości w poziomie 30 m, lub 5 m dla dronów wyposażonych w funkcje ograniczenia prędkości lotu;

Podkategoria A3 – dla dronów o masie do 25 kg, pozwala na wykonywanie lotów przy minimalnej odległości poziomem wynoszącej 150 m od osób postronnych oraz zabudowań.

Szkolenia na kategorię otwartą odbywa się online na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, tam również uzyskujesz dostęp do egzaminu, który również zaliczasz zdalnie. W przypadku podkategorii A2 należy dodatkowo zaliczyć ćwiczenia praktyczne. Test składa się z 40 pytań i jest bezpłatny.

Kategoria szczególna – od czego zależy wybór scenariusza?

Kategoria szczególna jest dedykowana tym miłośnikom BSP, którzy chcą wykorzystywać swój sprzęt do wykonywania specjalistycznych lotów, wykraczających poza kategorię otwartą. Są to operacje średniego ryzyka i wymagają zezwolenia od ULC. Do ich przeprowadzenia musisz posiadać odpowiednie w tym celu uprawnienia. Na początku trzeba przejść profesjonalne szkolenie https://snhdrones.pl/ teoretyczne i praktyczne, a następnie zdać egzamin.

Kategoria szczególna została podzielona na 9 scenariuszy, które różnią się typem operacji (VLOS/BVLOS), oraz wagę i rodzajem BSP. Dla użytkowników BSP wielowirnikowych dedykowane są scenariusze standardowe:

  • NSTS-01 – loty VLOS (w zasięgu wzroku pilota) dla dronów o masie do 4 kg;
  • NSTS-02 – loty VLOS (w zasięgu wzroku pilota) dla dronów o masie do 25 kg.

Są one przydatne szczególnie dla firm i przedsiębiorców, zajmujących się fotografowaniem czy filmowanie np. dla celów marketingowych, czy w sesjach ślubnych, a także analizą obiektów, czy pomiarem na ograniczonym terenie.

Większe możliwości dają szkolenia dla scenariuszy standardowych:

  • NSTS – 05 – loty BVLOS (w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku pilota do 2 km) dla dronów o masie do 4 kg;
  • NSTS – 06 – loty BVLOS (w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku pilota do 2 km) dla dronów o masie do 25 kg.

Uzyskany certyfikat UAVO upoważnia do wykonywania profesjonalnych operacji na dużych terenach, czy też udział w akcjach ratowniczych.