Rusza Milicki Budżet Obywatelski. Do kiedy można zgłaszać projekty? - Miliczinfo.pl

Rusza Milicki Budżet Obywatelski. Do kiedy można zgłaszać projekty?

W ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego gmina wybuduje Skatepark. W tym roku przewidziano aż 350 tys. zł. na realizację projektu wybranego przez mieszkańców.
pixabay.com

Budżet Obywatelski stanowi formę konsultacji społecznych dotyczących przeznaczenia części wydatków z gminnego budżetu na wskazany przez mieszkańców projekt, którego realizacja mieści się w zakresie zadań własnych gminy. Dzięki temu mieszkańcy mogą w sposób rzeczywisty i bezpośredni współdecydować o tym, na co zostanie wydana część budżetu.

W tym roku Gmina Milicz na realizację obywatelskiej inicjatywy przeznaczy 350 tys. złotych. Zanim jednak projekt dojdzie do skutku mieszkańcy zagłosują nad zgłoszonymi pomysłami.

Co roku przygotowuję budżet, który – uchwalony przez Waszych reprezentantów w Radzie Miejskiej – realizuję, biorąc pod uwagę Wasze potrzeby, ale i finansowe możliwości gminy. Budujemy drogi, obiekty sportowe i użyteczności publicznej, remontujemy szkoły, utrzymujemy oświatę, basen, wspomagamy stowarzyszenia i kluby, zapewniamy porządek i bezpieczeństwo, wiele by wymieniać. Robimy to dla Was, ale chcemy też z Wami.

Czas to zmienić. Stąd budżet obywatelski – szersza formuła realizowanej w naszej gminie od lat Inicjatywy Lokalnej.

To będzie Wasz wybór. Demokracja bezpośrednia. Wasza świadoma obecność w życiu społecznym naszej Małej Ojczyzny, wszak słowo „być” zawiera się w obywatelskości.

– mówi Piotr Lech, burmistrz gminy Milicz/ media

Wszystkie zgłoszone do budżetu projekty będą analizowane pod kątem możliwości ich realizacji. Później inicjatywy, które pomyślnie przeszły weryfikację, zostaną poddane pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Finalną częścią procesu jest wpisanie najwyżej ocenionej propozycji do budżetu.

Kto może zgłosić projekt?

Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Milicz na 2022 r. ruszy dokładnie za 7 dni. W procesie może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Milicz, który ukończył 16 lat.

Wymogi:

 1. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec, który ukończył 16 rok życia
 2. Można złożyć tylko jeden projekt
 3. Projekt musi mieć poparcie minimum 20 mieszkańców
 4. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym według wzoru (do pobrania tutaj):
  1. osobiście, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, mieszącym się w pokoju nr 15,
  2. za pośrednictwem strony internetowej: www.milicz.budzet-obywatelski.org
 5. Za datę zgłoszenia projektu uważana będzie data wpływu dokumentów do Urzędu
 6. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć wykaz mieszkańców popierających projekt, sporządzony według wzoru (do pobrania tutaj). W przypadku złożenia Projektu w formie elektronicznej dopuszcza się dołączenie elektronicznego zobrazowania (skanu) listy.

Harmonogram Milickiego Budżetu Obywatelskiego

 • 30.09 – 20.10 – nabór projektów
 • 21.10 – 30.10 – weryfikacja projektów
 • 15.11-10.12 – głosowanie
 • 13.12 – wyniki

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie milicz.budzet-obywatelski.org.

facebook.com/ Gmina Milicz w powiecie milickim