MCM - Milickie Centrum Medyczne - Miliczinfo.pl

MCM – Milickie Centrum Medyczne

http://www.mcm-milicz.pl/

MCM - Milickie Centrum Medyczne - MCM - Milickie Centrum Medyczne, Szpital Powiatowy w Miliczu, Wielospecjalistyczny Szpital w Miliczu. Wcześniej Szpital im. Św. Barbary.

Władze

Zarząd MCM
Prezes Zarządu – Andrzej Oćwieja
tel. 713846754
wew. 713

Wiceprezes Zarządu – Andrzej Sztandera
tel. 713846754
wew.713

Rada Nadzorcza MCM
Dariusz Moczulski
Dariusz Chmura
Iwona Musiol

Szpital jest położony na terenie Parku Krajobrazowego “Dolina Baryczy”. Ma szeroki profil, co pozwala na objęcie pacjentów szeroką opieką w procesie leczenia.

MCM posiada 12 oddziałów szpitalnych:

oddział wewnętrzny
oddział dziecięcy
oddział neonatologiczny
oddział chirurgii ogólnej
oddział ginekologiczno położniczy
oddział ortopedyczny

dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Oddział Intensywnej Terapii,
 • Blok operacyjny,
 • Poradnia Konsultacyjna Anestezjologiczna.

izba przyjęć ogólna

dział psychiatrii:

 • oddział psychiatryczny ogólny
 • oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
 • oddział detoksykacji alkoholowej
 • oddział terapii uzależnień
 • izba przyjęć psychiatryczna

dział rehabilitacji:

 • oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej,
 • fizjoterapia,
 • terapia zajęciowa.

poradnie:

 • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,
 • poradnia chirurgiczna,
 • poradnia reumatologiczna,
 • poradnia ortopedyczna,
 • poradnia laryngologiczna,
 • poradnia okulistyczna,
 • poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • poradnia ginekologiczna,
 • poradnia konsultacyjna anestezjologiczna,
 • poradnia Medycyny Pracy

gabinety prywatne:

 • poradnia endokrynologiczna,
 • gabinet FONO.

Dokładna baza telefoniczna szpitala znajduje się tutaj.

Historia

Szpital został utworzony tuż po wojnie, pod koniec 1945 roku. Na początku mieścił się w budynku poniemieckiego szpitala przy ul. Armii Krajowej 16 (wcześniej ul. Majora Lagina). W roku 1956 szpital powiększono o nowy budynek mieszczący się przy ul. Kościuszki 2.
Na początku działało w nim pięć oddziałów:

 • internistyczny,
 • chirurgii ogólnej,
 • ginekologiczno – położniczy,
 • noworodkowy
 • dziecięcy.

W 1973 r. utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej w Miliczu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie organizacji zespołów opieki zdrowotnej). Wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej dokonał Wojewoda Wrocławski zarządzeniem nr 284 z dnia 18 grudnia 1992 r. W tym samym czasie powołano Radę Nadzorczą Zespołu Opieki Zdrowotnej w Miliczu. Reforma administracyjna kraju i zmiana zasad finansowania opieki zdrowotnej wymusiła przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W przypadku MCM stało się to 1 stycznia 1999 r. Uprawnienia organu założycielskiego wobec ZP ZOZ przejął Powiat Milicki.

W dniu 6 listopada 1981 r. podjęto rządową uchwałę o rozpoczęciu budowy nowego szpitala w Miliczu. Skala inwestycji wykraczała poza potrzeby lokalnej społeczności gdyż zakładano, że będzie on jednym ze strategicznych obiektów szpitalnych zabezpieczających potrzeby wojskowe. Ostatecznie spowodowało to, że budowę szpitala zakończono w 2008 roku, po niemal 25 latach od rozpoczęcia inwestycji¹.

Przypisy

1 Serwis www MCM zakładka "o nas" (dostęp: 28.01.2021 r.)

Bibliografia

Strona WWW

http://www.mcm-milicz.pl/

Linki zewnętrzne

MCM Milicz - fanpejdż na portalu Facebook
http://www.mcm-milicz.pl/