Piotr Lech - Miliczinfo.pl

Piotr Lech

facebook.com/Piotr Lech

Piotr Lech (ur. 15 lutego 1966, Rawicz)- Piotr Lech to dolnośląski polityk i samorządowiec. Drugą kadencję pełni funkcję Burmistrza Gminy Milicz. W latach 2006-2014 Starosta Milicki. Posiada wykształcenie wyższe.

Życiorys

Piotr Lech urodził się 15 lutego 1966 r. w Rawiczu. Z wykształcenia jest nauczycielem polonistą. Ukończył Uniwersytet Opolski. W latach 2006-2014 pełnił funkcję starosty milickiego. Nieprzerwanie od 2014 r. pełni funkcję burmistrza Gminy Milicz[1].

W latach 90. był szefem delegatury Kuratorium Oświaty w Miliczu i kierownikiem bursy ZS. Od 1994 r. do 2006 r. zajmował stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu. W tym okresie był również członkiem komitetu założycielskiego Klubu Siatkarskiego Milicz (od 3 grudnia 2001 r.), członkiem komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu (od 30 marca 2004 r.), a także od 2012 Wiceprezesem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów “Dolnośląska Kraina Rowerowa”.

W 2014 r. był przewodniczącym Konwentu Powiatów Dolnego Śląska. W swojej karierze politycznej i samorządowej może również pochwalić się także członkostwem w Zarządzie Związku Powiatów Polskich. Był także przedstawicielem Dolnego Śląska w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Od 2016 r. jest Wiceprzewodniczący zarządu Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego.

W 2014 r. startował na Burmistrza Gminy Milicz i w drugiej turze pokonał Pawła Wybierałę. W 2018 r. został wybrany przez mieszkańców na drugą kadencję. Od 10 marca 2020 r. jest także wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Nowa Nadzieja.

Przypisy

1 Leksykon Dolnego Śląska [dostęp: 08.01.2021 r.].
facebook.com/Piotr Lech
>