Budżet Obywatelski Gminy Milicz - Miliczinfo.pl

Budżet Obywatelski Gminy Milicz

milicz.naszemiasto.pl

Na sesji 9 października 2020 r. radni Rady Miejskiej jednogłośnie podjęli uchwałę, wyrażając zgodę na przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie przeznaczenia części budżetu gminy na zadania wybrane przez mieszkańców. Znamy już szczegóły!

Budżet Obywatelski stanowi formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy na wskazany przez mieszkańców projekt, którego realizacja mieści się w zakresie zadań własnych Gminy. Jest to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy.

Mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu. Następnie są one analizowane pod kątem możliwości realizacji. Później propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. W efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji poprzez wpisanie ich do budżetu.

Pieniądze, które zostały rozdysponowane na Budżet Obywatelski pochodzą z wydzielonej części budżetu Gminy Milicz. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 przeznaczono 300 tys. złotych.

Swój projekt może zgłosić każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat i przebywa na terenie Gminy Milicz z zamiarem stałego pobytu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj, a także w Punkcie Obsługi Mieszkańców.

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem internetowej platformy budżetu obywatelskiego poprzez wypełnienie wszystkich pól elektronicznego formularza zgłoszeniowego i dołączenie skanu wypełnionej listy poparcia dla projektu.

Formularz można również złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miliczu.

Zadania do budżetu można zgłaszać od 6 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

Taka inicjatywa daje mieszkańcom możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów. Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

>