Największy budżet w historii Powiatu Milickiego - Miliczinfo.pl

Największy budżet w historii Powiatu Milickiego

2021 r. już się zaczął. Ruszają inwestycje, nowe projekty i plany budżetowe. W tym roku Powiat Milicki przyjmie największy budżet w historii powiatu.
fot. pixabay.com

W środę większość Radnych pozytywnie zaopiniowała nowy budżet Powiatu Milickiego. Podjęta w najbliższym czasie uchwała zakłada dochody w wysokości ponad 67,9 mln zł. Tym samym budżet na 2021 r. będzie najwyższym w historii powiatu. Wydatki zaplanowano na kwotę ponad 67 mln. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Dzięki czemu samorządowcy nie będą musieli zaciągać żadnych kredytów i pożyczek.

Po raz drugi, jak kieruję zarządem nie korzystamy z żadnych pożyczek, próbujemy zbyć się pewnych nieruchomości, które są nam niepotrzebne

zapowiada Starosta Powiatu Milickiego Sławomir Lech

Budżet 2021

Nowy budżet zakłada przede wszystkim kontynuację współpracy z gminami. Starosta Sławomir Strzelecki podkreśla, że chodzi tu o remonty dróg. Dzięki różnym źródłom finansowania m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz do Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, będzie można dofinansować inwestycje drogowe na terenie gminy Milicz, Krośnice i Cieszków.

Powiat Milicki złożył trzy wnioski, czyli po jednym z każdej z Gmin, o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W Gminie Cieszków chodzi o drogę Cieszków-Ujazd, w gminie Milicz droga Gruszeczka-Sułów, natomiast w Gminie Krośnice dotacja ma dotyczyć drogi nr 15 do Łaz. Powiat Milicki zapowiedział dofinansowanie tych dróg w 50%.

Sławomir Strzelecki poinformował, że w ramach Rządowego Funduszu Inwestycyjnego złożono wniosek m.in. o dofinansowanie remontu drogi w kierunku Henrykowic do Młodzianowa. Inwestycja zakłada modernizację ponad 4 km.

>