Nowe udogodnienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - Miliczinfo.pl

Nowe udogodnienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Aby dbać o ciągły i odpowiedni rozwój podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu, placówka musi cały czas się modernizować. W ostatnim czasie udało się wyremontować salę oraz zakupić busa.
facebook.com/SOSW Milicz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką publiczną, która zajmuje się kształceniem, wychowaniem, a także opieką dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Tym samym ważne jest, aby dbając o ciągły rozwój dzieci, placówka była wyposażona we właściwy sprzęt.

Podczas tegorocznych ferii udało się wyremontować pomieszczenie dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się nieużywana pralnia, która uległa spaleniu. Jednakże dzięki ubezpieczeniu oraz pomocy starostwa udało się zebrać środki na zapewnienie podopiecznym bezpiecznego miejsca do rozwoju.

Poza nową salą, udało się również pozyskać nowy środek transportu. Dzięki pomocy Starostwa Powiatowego w Miliczu oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, udało się zakupić bus dla podopiecznych szkoły.

Dzięki nowemu nabytkowi dzieci będą mogły bezpiecznie przemieszczać na trasie SOSW – dom.

>