Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej - Miliczinfo.pl

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej

Gmina ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu.
pixabay.com

Burmistrz Piotr Lech ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu. Wszyscy zainteresowani mogą złożyć swoje oferty w terminie do 8 czerwca 2021 r., do godz. 15:00.

Wymaganie wobec kandydatów zostały zapisane w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Milicz z dn. 25 maja 2021 r. Przyszły dyrektor musi posiadać wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Kolejnym wymogiem jest m.in. ukończenie studiów z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny obejmujący zarządzanie oświatą, a także co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

Wszystkie kwalifikacje oraz wymagane dokumenty tutaj.

Gdzie złożyć ofertę?

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć wymagane dokumenty. Ze względu na Covid-19 istnieją trzy możliwości:

  • osobiście w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2. Dokumenty należy ymieścić  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem “Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu’’;
  • za pośrednictwem poczty wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul.  Trzebnicka 2, 56-300 Milicz dokumenty, które muszą być w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu’’;
  • w formie elektronicznej: oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
>