Już niedługo dachy w Krośnicach będą bez azbestu - Miliczinfo.pl

Już niedługo dachy w Krośnicach będą bez azbestu

W 1998 r. zaprzestano w Polsce produkcji azbestu. Decyzja ta była spowodowana szkodliwością tworzywa dla życia człowieka i środowiska. Jednakże ze względu na jego szerokie zastosowanie w latach 60. i 70., nadal pojawia się on m.in. na dachach. Aby pozbyć się niebezpiecznego azbestu Gmina Krośnice będzie ubiegała się o dofinansowanie na jego utylizację.
facebook.com/Gmina Krośnce

Azbest cieszył się wyjątkową popularnością w latach 60. i 70. Było to spowodowane niską ceną, trwałością, a także odpornością na wysoką i niską temperaturę oraz ogień i korozję. Tworzywo było szeroko wykorzystywane szczególnie w budownictwie jednorodzinnym.

W Europie Zachodniej o wiele wcześniej zaprzestano produkcji azbestu. Natomiast w Polsce dopiero w 1998 r. zauważono szkodliwość tego produktu. Wydano rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest i równocześnie zakończono produkcję falistych płyt azbestowych. W 1999 r. wprowadzono zakaz obrodu tymi płytami.

Jak się okazało każda stara włóknowo-cementowa płyta zawierała do 13% rakotwórczego azbestu. Co więcej, deszcze wymywają z nich spoiwo cementowe, a to ma bezpośredni wpływ na stan środowiska.

Tym samym niezmiernie istotne jest pozbycie się niekorzystnego dla życia człowieka oraz środowiska azbestu.

Usuwanie azbestu w Krośnicach

Wójt gminy Krośnice Andrzej Biały zapowiedział, że gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na realizację zadań obejmujących demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zabierających azbest:

Szanowni Mieszkańcy!Wójt Gminy Krośnice informuje, że zamierza wystąpić do Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu…

Posted by Gmina Krośnice on Monday, March 15, 2021

Aby uzyskać dofinansowanie, wszyscy mieszkańcy zainteresowani akcją powinny złożyć deklarację od 16 do 31 marca 2021. Należy określić we wniosku ilość azbestu przeznaczonego do likwidacji oraz zaplanować realizację zadania wiosną/latem 2021 r.

Po więcej informacji należy zadzwonić tutaj – 71 384 60 29.

>