Starosta powiatu milickiego otrzymał absolutorium - Miliczinfo.pl

Starosta powiatu milickiego otrzymał absolutorium

30 czerwca podczas najważniejszej sesji w tym roku, Radni przyznali staroście powiatu milickiego Sławomirowi Strzeleckiemu absolutorium.
tvpm.pl

30 czerwca odbyła się 35. sesja Rady powiatu milickiego. Było to najważniejsze spotkanie radnych, ponieważ jego celem było podjęcie uchwały o udzieleniu Staroście wotum zaufania. Sesję absolutoryjną można porówna do wotum zaufania, które przydziela się włodarzowi.

Absolutorium dla Starosty powiatu milickiego

Podczas sesji absolutoryjnej 10 na 12 radnych poparło przedstawiony przez Sławomira Strzeleckiego raport o stanie powiatu za 2020 r., a także sprawozdanie z budżetu powiatu milickiego za 2020 r. Włodarz wskazuje, że nie było żadnych merytorycznych powodów, które mówiłyby za zagłosowaniem przeciwko zaprezentowanym dokumentom.

Starosta powiatu podziękował za udzielone absolutorium i dodał, że miniony pandemiczny rok postawił przed powiatem wiele wyzwań. Jednak dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi oraz współpracy z trzema samorządami udało się zamknąć z sukcesem miniony rok. Natomiast trwający 2021 r., jak podkreśla Starosta, również zapowiada się obiecująco.

>