Będzie umowa partnerska z Miastem Springe! - Miliczinfo.pl

Będzie umowa partnerska z Miastem Springe!

Dobra współpraca Miasta Springe i Gminy Milicz zaowocuje podpisaniem wspólnej umowy partnerskiej.
facebook.com/Milicz.Gmina

W lutym 2020 r. Miasto Milicz reprezentowane przez Burmistrza Gminy – Piotra Lecha podpisało wraz z Miastem Springe list intencyjny. Włodarze zobowiązali się do nawiązywania i rozwijania współpracy transgranicznej, gospodarczej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej oraz w dziedzinie stosunków społecznych. Aby zrealizować powyższe obietnice urzędy oraz instytucje obu miast nawiążą wzajemne kontakty oraz wymienią się doświadczeniami i wiedzą. Całość listu podpisanego przez obu włodarzy dostępna jest tutaj.

Doceniając dobrze układające się wzajemne relacje, Rada Miasta Springe przyjęła 4 czerwca uchwałę o nawiązaniu współpracy. Po rozmowie z Burmistrzem Springe, Piotr Lech zapowiedział, że na początku 2021 r. zaproponuje na Radzie Miejskiej podjęcie tożsamej uchwały.

Podpisanie umowy partnerskiej odbędzie się 24 kwietnia 2021 r.

Springe będzie drugim miastem partnerskim (po Wurzen – miasto partnerskie Powiatu Milickiego), z którym Ziemię Milicką łączy wspólna historia.

Współpraca od 1995 r.

Faktyczna współpraca pomiędzy Springe i Milicz trwa od 1995 r. na szczeblu wymiany młodzieży szkolnej. I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu oraz Otto Gymnasium w Springe już od 25 lat uczestniczą we wzajemnej wymianie, szkolą język obcy oraz poznają kulturę i zwyczaje sąsiada.

>