Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę o nawiązaniu współpracy z miastem Springe - Miliczinfo.pl

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę o nawiązaniu współpracy z miastem Springe

Działania zmierzające do zawiązania partnerstwa pomiędzy Miastem Milicz a Miastem Springe rozpoczęły się w lutym 2020 r. W ostatnich dniach Rada Miejska w Miliczu przyjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy. Planowany termin jej podpisania to kwiecień. Dzięki temu strony będą mogły współpracować na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej, sportowej, kulturalnej i edukacyjnej.
pixabay.com

4 czerwca Rada Miasta Springe, mając na uwadze dobrze układające się relacje z Miliczem, przyjęła uchwałę o nawiązaniu współpracy. Już 7 grudnia Burmistrz Piotr Lech zapowiedział, że zaproponuje Radzie Miejskiej podjęcie tożsamego dokument.

Więcej informacji na ten temat poniżej:

Uchwała przyjęta jednogłośnie

Podczas posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Miliczu udało się przyjąć uchwałę w sprawie nawiązania współpracy z miastem Springe położonym w kraju związkowym Dolna Saksonia w Republice Federalnej Niemiec.

W uzasadnieniu wskazano:

międzynarodowa współpraca miast jest ważnym instrumentem tworzenia w Europie nowych stosunków międzypaństwowych i międzyregionalnych. Rozwój współdziałania transgranicznego zależy od formalnych możliwości podejmowania przez regiony i jednostki samorządu terytorialnego różnych inicjatyw o zasięgu przekraczającym granice. Podstawą do realizacji takich inicjatyw są umowy partnerskie.

– podaje milicz.pl

Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie. Planowany termin jej podpisania przez Miasto Milicz oraz Miasto Springe to 24 kwietnia 2021 r.

Miasto Springe

Zamieszkane przez ponad 29 tys. mieszkańców miasto, położone jest w Dolnej Saksonii, dzielnicy Hanower. Od Milicza dzieli je około 680 km. Jednakże pomimo sporej odległości oba miasta wielokrotnie udowodniły, że nie jest to żadna przeszkoda w nawiązywaniu współpracy i wymiany młodzieży szkolnej.

>