Stop przemocy! Tel. 797 993 932 - Miliczinfo.pl

Stop przemocy! Tel. 797 993 932

Epidemia koronawirusa towarzyszy nam już prawie rok. Z niepokojem obserwujemy wzrastającą liczbę zachorowań na świecie. Jednakże konsekwencją pandemii są nie tylko zakażenia i przypadki śmiertelne, ale również wzmożona przemoc domowa i uzależnienia. Dlatego tak istotne jest funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin.
pixabay.com

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin.


Finansowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Miliczu.


Stara Rzeźnia – Miejsce Spotkań przy ul. Szewskiej 1A, telefon kontaktowy: 797 993 932.


>