Historia Krośnice. Dzieje miejscowości w przeszłości - Miliczinfo.pl

Historia Krośnice. Dzieje miejscowości w przeszłości

Jak wyglądały początki miejscowości? Przedstawiamy historię Krośnic od początku powstania.
Historia Krośnice. Dzieje miejscowości w przeszłości| fot. krosnice.pl

Miejscowość Krośnice wymieniano w dokumentach już w XIV w. jako Kraśnice. Najprawdopodobniej nazwa ta pochodzi od słowa “krasny”, oznaczający piękny i wzięła się stąd, że na terenach dzisiejszych Krośnic istniała Kraina Róż. Według jednego z podań, na terenie miejscowości stał Różany Pałac, który na kolumnach oraz balustradach ozdobiony był z pąkami kwiatów.

Zobacz też: Historia Milicza. Jak wyglądała miejscowość w przeszłości?

W 1609 roku wieś należała do rycerza Postolskiego, a w 1700 roku przeszła w ręce Ernesta Gotfryda von Berge. W 1847 roku w miejscowości zamieszkał szlachcic Adelberdt von der Recke-Volmerstein, który kilkanaście lat później założył tu fundację dla osób sparaliżowanych, chorych nerwowo oraz nieuleczalnie chorych dzieci. Dochody tej organizacji dobroczynnej pochodziły z darowizn, zapisów spadkowych oraz osób, które wpłacały datki dobrowolnie. Wśród darczyńców widniały nazwiska dyplomatów, ministrów, cesarza Napoleona III, króla Prus Wilhelma I, hrabiego Maltzana z Milicza, księcia Hatzfeldta ze Żmigrodu czy też hrabiny Henckel-Donnersmarck.

Opiekunami pacjentów byli diakoni i diakonise oraz bracia i siostry miłosierdzia wyznania protestanckiego. Każdy, kto wchodził w skład personelu leczniczego przeszedł specjalne kursy z zakresu ludzkiej anatomii, higieny oraz pierwszej pomocy. Po kilku latach kompleks powiększył się o żłobek, przedszkole oraz schronisko dla młodzieży. W 1930 roku ośrodek składał się z trzech zespołów szpitalnych, które miały łącznie aż 30 budynków.

Pod koniec lat 30. XX wieku w Krośnicach mieszkało 2150 osób. Dawna fundacja założona przez von der Recke-Volmersteina wchodziła w skład powstałego w późniejszych latach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii.

Zobacz też: Ciekawostki Milicz. Epidemia dżumy w Miłochowicach w XVIII wieku

Źródło: Media

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *