Rezerwat przyrody "Olszyny Niezgodzkie" - Miliczinfo.pl

Rezerwat przyrody “Olszyny Niezgodzkie”

Rezerwat przyrody to malownicze miejsce, które zostało utworzone w 1987 roku.
wikimedia.org

Olszyny Niezgodzkie

Jest to niewielki rezerwat powołany w celu zachowania leśnych siedlisk wodno-błotnych, głównie olsów i łęgów o charakterze naturalnym. Obejmuje tylko fragment rozległych mokradeł jakie rozpościerały się dawniej w tej części Doliny Baryczy. To miejsce z bogatą i różnorodną roślinnością oraz licznym ptactwem lęgowym. 

Roślinność

W rezerwacie można znaleźć około 250 różnych gatunków roślin. Wśród najważniejszych siedlisk wyróżniają się rozległe płaty olsów jak ols porzeczkowy oraz ols z turzycą długokłosą. W drzewostanie dominuje głównie olcha czarna z niewielkim udziałem innych drzew jak jesion wyniosły i brzoza brodawkowata. Do gatunków dolinkowych należy namulnik brzegowy, turzyca długokłosa, turzyca błotna, kosaciec żółty, szczaw lancetowaty, zachylnik błotny, jeżogłówka gałęzista, okrężnica bagienna, rzeżucha leśna i karbieniec pospolity, podczas gdy na kępach rozwijają się takie rośliny jak psianka słodkogórz, chmiel zwyczajny, szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna, nerecznica szerokolistna, nerecznica krótkoostna oraz mchy (rokiet cyprysowaty, płonnik strojny, bielistka sina). W miejscach o niższym poziomie wód występują dwa warianty łęgu. Łęg wiązowy z dominującym w drzewostanie wiązem pospolitym notowany jest w suchszych fragmentach. Posiada bogate runo leśne, w składzie którego występują stosunkowo pospolite i typowe dla siedliska gatunki roślin jak ziarnopłon wiosenny, zawilec gajowy, jeżyna popielica, złoć żółta i jasnota biała.

Fauna

Zwierzęta w rezerwacie są przeważnie tymczasowymi gośćmi ze względu na niewielkie rozmiary tego miejsca. Mimo to można tutaj spotkać około 30 gatunków m.in. zięba, pokrzewka czarnołbista, sikora bogatka, piecuszek, rudzik, sikora modra. Najbardziej popularnym ssakiem jest bóbr europejski.

>