Bezpłatny dowóz uczniów z niepełnosprawnościami. Wnioski można składać do 15.07 - Miliczinfo.pl

Bezpłatny dowóz uczniów z niepełnosprawnościami. Wnioski można składać do 15.07

Wakacje niedawno się zaczęły, jednak gmina już podejmuje inicjatywy na rok szkolny. Pierwszą z nich będą bezpłatne dowozy uczniów z niepełnosprawnościami.
pexels.com

Gmina Milicz zapowiedziała, że w nowym roku szkolnym 2021/2022 zapewni bezpłatny transport oraz opiekę w czasie przewozu do placówki edukacyjnej dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami. Inicjatywa obejmie dojazd do najbliższej szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego.

Wszyscy rodzice, którzy są zainteresowani bezpłatnym dowozem dziecka do placówek powinni złożyć do 15 lipca 2021 r. wymagane dokumenty do Urzędu Miejskiego w Miliczu (pokój 66):

  • wniosek o dowóz dziecka,
  • kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
  • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
  • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2021/2022 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim (pokój 67), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego, Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie milicz.pl w zakładce Obszary działania/Oświata/Dowóz dzieci do szkół/Wniosek o dowóz ucznia niepełnosprawnego.

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *