Błąd Ministerstwa Zdrowia. Samorządowcy oraz mieszkańcy z powiatu milickiego wyrażają sprzeciw - Miliczinfo.pl

Błąd Ministerstwa Zdrowia. Samorządowcy oraz mieszkańcy z powiatu milickiego wyrażają sprzeciw

wyborcza.pl

17 września Ministerstwo Zdrowia zakwalifikowało trzy nowe powiaty m.in. powiat milicki, do objęcia tzw. czerwoną strefą. Szerzej tutaj.

W odwołaniu do niniejszego ustalenia, samorządowcy powiatu milickiego oraz gmin wystosowali pismo do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Dotyczyło ono faktycznej sytuacji, jaka ma miejsce w powiecie wraz z prośbą o ponowną weryfikację podjętej decyzji.

Ministerstwo Zdrowia wydając oświadczenie nie zweryfikowało faktycznej sytuacji. Ognisko zakażenia znajduje się poza granicami powiatu, natomiast osoby tam pracujące pozostają w miejscach odosobnienia, zapewnionych przez pracodawcę. Niekompetencja urzędników państwowych pociąga za sobą negatywne skutki dla całej gminy, a utworzenie czerwonej strefy, ze względu na brak merytorycznego uzasadnienia jest nieakceptowane przez mieszkańców.

Powiat milicki był do tej pory najbezpieczniejszym powiatem na Dolnym Śląsku. Wprowadzono tam odpowiednie procedury, dzięki którym udało się chronić przed zakażeniami szpital, dwa DPS-y i inne placówki. Po ogłoszeniu nowej listy powiatów zakwalifikowanych do konkretnych stref samorządowcy zdecydowali się na zwołanie sztabu kryzysowego w tej sprawie.

https://www.facebook.com/photo?fbid=3433572043352278&set=a.493656324010546

Burmistrz Gminy Milicz – Piotr Lech apeluje o spokój:

Źródło zagrożenia leży poza powiatem milickim, bo to jest duży zakład produkcyjny zlokalizowany w innym sąsiednim powiecie. Po drugie, te zakażenia głównie dotyczą obcokrajowców, którzy tam wykonują pracę najemną. Nie ma tak na prawdę zagrożeń samoistnych w naszym powiecie.

Interpelację w tej sprawie wystosował również poseł Michał Jaros

>