Czy Sułów otrzyma status miasta? Trwają konsultacje społeczne - Miliczinfo.pl

Czy Sułów otrzyma status miasta? Trwają konsultacje społeczne

Konsultacje mają na celu uzyskanie od mieszkańców Sułowa stanowiska odnośnie nadania tej miejscowości statusu miasta. Ankietę można wypełnić do 13 lutego.
wikimedia.pl

Sułów to miejscowość w powiecie milickim, która cieszy się dużą popularnością wśród turystów. Największym atutem tego miejsca jest bogata historia i tradycja tego miejsca, a także położenie. Sułów jest bazą wylotową do bliższych i dalszych wycieczek po Dolinie Baryczy oraz Stawach Milickich. Te elementy były zaczynem do złożenia wniosku w sprawie nadania miejscowości Sułów statusu miasta.

W związku z dokumentem wystosowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Sułowa, Sołtysa i Rady Sołeckiej gmina Milicz prowadzi konsultacje społeczne w tej sprawie. W ankiecie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Sułowa, którzy ukończyli 16 lat. Głosować można do 13 lutego 2022 r.

Konsultacje odbywają się online, za pośrednictwem strony – milicz.wdialogu.pl. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą udać się do Domu Kultury w Sułowie. Tak udostępnione zostanie stanowisko komputerowe wraz z pomocą techniczną w zakresie obsługi systemu dedykowanego dla przeprowadzenia konsultacji.

Przeprowadzenie konsultacji jest warunkiem niezbędnym dla przygotowania wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o nadanie miejscowości Sułów statusu miasta. Wniosek przyjmowany jest w formie uchwały przez Radę Miejską w Miliczu.

Źródło: milicz.pl

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.