Czy w powiecie pojawi się nowy wóz strażacki? - Miliczinfo.pl

Czy w powiecie pojawi się nowy wóz strażacki?

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pod koniec 2021 r. Państwowa Straż Pożarna z Milicza otrzyma nowy wóz strażacki. Wszystko dzięki współpracy samorządowców gmin i powiatu.
pixabay.com

Jednym z głównych elementów pracy strażaka jest ryzyko zawodowe, które wiąże się z licznymi poważnymi zagrożeniami. O powodzeniu akcji często decyduje niezawodny sprzęt. Tym samym Starosta Powiatu Milickiego Sławomir Strzelecki wraz z Gminami Milicz, Cieszków i Krośnice zadeklarowali pomoc w zakupie średniego wozu ratowniczo-gaśniczego.

Czy współpraca zaowocuje nowym wozem strażackim?

2 lutego 2021 r. Komendant Straży Pożarnej Tomasz Kopeć zwrócił się z prośbą do Starosty Powiatu Milickiego o pomoc w zakupie średniego wozu bojowego. Jego koszt to 900 tys. zł, z czego 123 700 to wkład własny PSP, który miałby zostać pokryty ze środków gmin i powiatu.

W tym celu Starosta Sławomir Strzelecki spotkał się z Burmistrzem Gminy Milicz Piotrem Lechem, Wójtem Gminy Krośnice Andrzejem Białym oraz Wójtem Gminy Cieszków Ignacym Miecznikowskim. Samorządowcy zgodnie stwierdzili, że należy się podzielić kosztami zakupu samochodu.

Największy wkład będzie miała Gmina Milicz

Gmina Milicz będzie miała największy wkład w zakup nowego pojazdu. Wóz będzie służył strażakom zawodowym, a dzięki temu zwolni się inny pojazd. Trafi on do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułowie.

Jak deklaruje Starosta, powiat milicki przeznaczy na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego ponad 22 tysiące.

Jeśli Radni powiatu oraz gmin zgodzą się na przekazanie konkretnych kwot, to pod koniec 2021 r. w powiecie pojawi się nowy pojazd strażacki.

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *