Karta Seniora Ziemi Milickiej honorowana u Partnerów każdej z Gmin! - Miliczinfo.pl

Karta Seniora Ziemi Milickiej honorowana u Partnerów każdej z Gmin!

Osoby po 60. roku życia mogą złożyć wniosek o Kartę Seniora Ziemi Milickiej. Dzięki zawarciu porozumienia z samorządowcami, mieszkańcy będą mogli korzystać z ulg u Partnerów każdej z Gmin.
milicz.pl

9 października 2020 r. na sesji nadzwyczajnej, Rada Miejska w Miliczu jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do programu “Karta Seniora Ziemi Milickiej”. Dzięki podjęciu odpowiednich porozumień dotyczących współdziałania samorządów w zakresie wdrożenia Programu, Karta będzie obowiązywała na terenie całego powiatu.

Wczoraj sfinalizowano ostatni etap formalności.

W siedzibie Starostwa Powiatowego Sławomir Strzelecki (Powiat Milicki), Piotr Lech (Gmina Milicz), Andrzej Biały (Gmina Krośnice) oraz Ignacy Miecznikowski (Gmina Cieszków) podpisali porozumienie w sprawie realizacji Programu Karta Seniora Ziemi Milickiej i tym samym przyjęli Regulamin Karty Seniora Ziemi Milickiej.

W ramach niniejszego dokumentu wszystkie samorządy będą współpracowały w zakresie wdrożenia Programu, pozyskiwania partnerów oraz promowania działań i usług, które zostaną zaproponowane przez przedsiębiorców.

W zamian za przyłączenie się przedsiębiorców, handlowców i usługodawców do Programu na stronach internetowych wszystkich 4 samorządów zostanie umieszczone logo partnerów. Będą mieli oni także możliwość posługiwania się znakiem: Tu honorujemy Kartę Seniora Ziemi Milickiej.

Karta Seniora Ziemi Milickiej

Karta Seniora Ziemi Milickiej to lokalny program, w ramach którego seniorzy zamieszkujący obszar powiatu milickiego mogą liczyć na ulgi oraz rabaty oferowane przez gminne instytucje i przedsiębiorców.

Wydaniem takiej Karty zajmują się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu.

W okresie pandemii seniorzy mogą złożyć wnioski mailowo – ops@opsmilicz.com.pl, kartaseniora@milicz.pl lub telefonicznie na numer Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu – 71 38 41 349.