Kolejny etap Rewitalizacji Milicza OdNowa. Będą zmiany ruchu w obrębie Starego Miasta i Rynku - Miliczinfo.pl

Kolejny etap Rewitalizacji Milicza OdNowa. Będą zmiany ruchu w obrębie Starego Miasta i Rynku

Mieszkańcy Milicza muszą przygotować się na zmiany w okolicach Starego Miasta i Rynku. Ma to związek z realizacją kolejnego etapu projektu - Milicz Od Nowa.
facebook.com/Milicz Od Nowa Rewitalizacja

Gmina Milicz jako jedna z nielicznych z całej Polski, otrzymała środki na przygotowanie programu rewitalizacji oraz wdrożenie pilotażowych rozwiązań wskazanych w projekcie. Dzięki temu gmina może profesjonalnie przygotować się do rewitalizacji i otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.

Najbliższy etap zmian zakłada porządkowanie zasad ruchu w rejonie Rynku i ulic przyległych Starego Miasta w Miliczu w ramach projektu pn. ”Milicz Od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz” współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Ul. Działkowa

Od 17 sierpnia ulica Działkowa stanie się ulicą dwukierunkową. Zmieni się również sposób parkowania – do tej pory można był zostawić swoje auto sposobem skośnym, teraz tylko równolegle. Dodatkowo wprowadzony zostanie zakaz parkowania po przeciwnej stronie zatoczek wzdłuż chodnika. Pozwoli to na uzyskanie nowego kanału komunikacyjnego z ul. Wojska Polskiego do ul. Krotoszyńskiej. Przyczyni się to także do rozładowania ruchu na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Wojska Polskiego.

milicz.pl

Ul. Wrocławska

Od 3 września ul. Wrocławska będzie ulicą jednokierunkową z wyznaczonym pasem dla ruchu rowerowego. Ulicą Wrocławską będzie można dojechać do Rynku przez ulicę Garncarską. Ruch rowerowy będzie odbywał się po prawej stronie jezdni, a na ulicę Wrocławską będzie można wjechać z ul. Lwowskiej korzystając z wyznaczonego “kontraruchu” rowerowego po lewej stronie jezdni. Dodatkowo połączone zostaną istniejące ścieżki rowerowe ze staromiejskim traktem rowerowym.

System parkowania w tym obszarze również ulegnie zmianie. Obecnie można parkować równolegle do krawężnika po prawej stronie ulicy, a od 3 września swój pojazd będzie można zostawić parkując skośnie. Takie rozwiązanie zwiększy liczbę miejsc parkingowych przy ul. Wrocławskiej.

milicz.pl

Strefy zamieszkania

Dla poprawy bezpieczeństwa zostaną wyznaczone tzw. strefy zamieszkania w obszarze Rynku, ul. Rzecznej, Kuźniczej, Długiej, Kościelnej oraz Zamkowej. Będzie się to wiązało z nowymi przepisami. W tych rejonach to pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, a kierowcy będą musieli ograniczyć prędkość do 20 km/h. Dodatkowo parkować będzie można w wyłącznie wyznaczonych do tego strefach.

Z ruchu zostanie wyłączona ul. Lwowska i Polska (z wyjątkiem rowerzystów oraz dostawców). Gmina planuje również wprowadzić strefy płatnego parkowania. Takie rozwiązanie ma przyczynić się do rotacji na zajmowanych stanowiskach postojowych. Jednak jego wdrożenie jest uzależnione od decyzji Rady Miejskiej w Miliczu. Przedmiotowa uchwała w tej sprawie ma być procedowana na sesji 4 sierpnia 2021 r.

Planowo płatna strefa parkowania ma obowiązywać w dni powszednie w godz. 8.00-18.00, na ul. Działkowej i parkingu na targowisku od 8.00-15.00.

Zmiany w pigułce:

milicz.pl

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *