Konsultacje dotyczące budowy obwodnicy Milicza - Miliczinfo.pl

Konsultacje dotyczące budowy obwodnicy Milicza

Konsultacje społeczne dają mieszkańcom możliwość realnego wpływu na zmiany wprowadzane w mieście. Do 30 czerwca można wyrażać swoje opinie dotyczące budowy obwodnicy Milicza.
facebook.com/gmina Milicz w powiecie milickim

Wczoraj o 16:00 odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców na temat przebiegu milickiej obwodnicy. Konsultacje miały miejsce w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu przy ul. 11 listopada 5. Nieobecni mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie dotyczące inwestycji poprzez formularze do 30 czerwca. Link tutaj.

Spotkanie dotyczyło czterech wariantów drogi:

obwodnicamilicza.pl

Wariant 1:

Najbardziej oddalony na zachód od miasta Milicz. Trasa przebiega głównie przez lasy, łąki i pastwiska oraz tereny rolnicze. Omija obszary użytków ekologicznych, lasów chronionych oraz stanowiska archeologiczne. Ze względu na najdłuższy odcinek prowadzony po północnej stronie rzeki Barycz (obszary bezleśne) minimalizuje konieczną wycinkę drzew. Długość 12,5 km.

Wariant 2:

Przebiegiem jest zbliżony do wariantu 1, jednak jego środkowa część położona jest bliżej miasta Milicz. Przecina więcej terenów zalesionych, przechodząc w bliskiej odległości do użytków ekologicznych. Przechodzi przez tereny szczególnie zagrożone wylewami rzeki Barycz. Długość 12,40 km.

Wariant 3:

Wariant prowadzony w większości korytarzem, który w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest dla obwodnicy. Na środkowym odcinku zbliża się do terenów rekreacyjnych gospodarstwa agroturystycznego “Ostoja” oraz przecina teren strzelnicy. Ze względu na położenie konieczna będzie budowa wiaduktów nad istniejącymi stawami oraz rzeką Barycz. Długość 10,3 km.

Wariant 4:

Wariant przebiegający najbliżej miejscowości Milicz, częściowo pokrywa się on z trasą DW 439. Większa część trasy przechodzi przez tereny zalesione. Ze względu na usytuowanie szpitala w niedalekiej odległości od trasy, planowana jest budowa skrzyżowania umożliwiającego łatwy dojazd do placówki. Trasa przebiega przez teren ogródków działkowych – dzięki temu obwodnica jest odsunięta od terenów DPS oraz krytej pływalni. Długość 11,20 km.

Obwodnica w Miliczu

W lutym 2020 r. kwestia obwodnicy w Miliczu znalazła się w programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Droga zostanie sfinansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, a zrealizowana przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestor zaplanował na to zadanie ok. 4 mln zł. 

Nowa inwestycja pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S5 z drogą krajową nr 11 w Jarocinie, a w przyszłości także z drogą ekspresową S11. Dzięki temu ruch tranzytowy z centrum miasta zostanie wyeliminowany, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz jego mieszkańców.

Więcej poniżej:

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *