Mieszkańcy będą mogli pozbyć się azbestu - Miliczinfo.pl

Mieszkańcy będą mogli pozbyć się azbestu

W 1998 r. w Polsce zaprzestano produkcji azbestu ze względu na jego szkodliwość dla życia człowieka i środowiska. Jednakże, ze względu na masowe wykorzystywanie tego tworzywa w latach 60. i 70. wielu ludzi posiada go m.in. na dachach swoich domów. Aby pozbyć się niebezpiecznego azbestu Gmina Milicz będzie ubiegać się o dofinansowanie na jego utylizację.
pixabay.com

Azbest był bardzo popularnym tworzywem w latach 60. i 70. Głównie ze względu na swoją cenę, trwałość, odporność na wysoką i niską temperaturę oraz ogień i korozję, był szeroko stosowany w budownictwie jednorodzinnym.

W Europie Zachodniej o wiele wcześniej niż w Polsce zauważono szkodliwość tego produktu. W naszym kraju zaprzestano jego produkcji dopiero w 1998 r. i wprowadzono rygorystyczne przepisy zakazujące jego stosowania. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami każda stara włóknowo-cementowa płyta zawierała do 13% rakotwórczego azbestu. Ponadto deszcze wymywają z nich spoiwo cementowe, a to ma bezpośredni wpływ na stan środowiska.

Warto więc pozbyć się niekorzystnego dla życia człowieka oraz środowiska azbestu.

Usuwanie azbestu w Miliczu

Gmina Milicz będzie ubiegała się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na realizację zadań obejmujących demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zabierających azbest.

Wszyscy zainteresowani akcją mieszkańcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, określić ilość azbestu przeznaczonego do likwidacji oraz zaplanować realizację zadania wiosną/latem 2021 r.

Komplet dokumentów należy złożyć od 1 do 26 lutego w Urzędzie Miejskim w Miliczu przy ul. Trzebnickiej 2, w pokoju nr. 15. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 71 380 43 57 oraz osobiście w pokoju nr 61 Urzędu Miejskiego w Miliczu.

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.