Mieszkaniec Milicza poszukiwany listem gończym - Miliczinfo.pl

Mieszkaniec Milicza poszukiwany listem gończym

Komenda Powiatowa Policji w Miliczu poszukuje Tomasza Furmanka. Ktokolwiek posiada informacje na temat mężczyzny, proszony jest o kontakt z policją.
pixabay.com

Na podstawie listu gończego wydanego 14 stycznia 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Miliczu II Wydział Kryminalny, funkcjonariusze policji prowadzą poszukiwania Tomasza Furmanka. Mężczyzna został skazany za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego:

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Tomasz Furmanek to syn Jana i Marii z domu Janicka. Urodził się 6 sierpnia 1977 r. w Miliczu. Mieszkał przy ul. Lwowskiej 6/6 w Miliczu.

Komenda Powiatowa Policji w Miliczu poszukuje mężczyzny, i prosi o kontakt każdego kto miałby jakąkolwiek wiedzę o aktualnym miejscu pobytu Furmanka.

W tym celu można kontaktować się przez nr telefonu: 47 87 212 00, 47 87 212 15, 47 87 212 31, 71/38 42 666 czy poprzez telefon alarmowy 112. Można również pojawić się osobiście na Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu przy ul. Tadeusza Kościuszki 4.

Zdjęcie poszukiwanego mężczyzny poniżej:

milicz.policja.gov.pl

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *