Milicz korzysta ze środków unijnych - Miliczinfo.pl

Milicz korzysta ze środków unijnych

Środki unijne zasilają polski budżet już od 16 lat. Wpływ dofinansowania pochodzącego z UE widzimy m.in. w rozwoju i rozbudowie infrastruktury, przeznaczanych środkach na ochronę środowiska, badania naukowe czy wymiany studenckie. Samorządowcy podkreślają, że żadna większa inwestycja w Powiecie milickim nie odbyła się bez dofinansowania ze środków UE.
pixabay.com

Z zestawienia transferów (od maja 2004 r. do września 2020 r.) wynika, że Polska otrzymała około 188 miliardów euro. Natomiast ze strony naszego kraju do Unii wpłynęło ok. 61 mld euro.

Większość tych środków została przeznaczona na politykę spójności, która ma zmniejszać dysproporcję pomiędzy regionami oraz przeciwdziałać zacofaniu regionów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Projekt nowej perspektywy budżetowej UE zakłada dołączenie Funduszu Odbudowy, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Łącznie do dyspozycji państwa unijne mają mieć 1,8 biliona euro.

Na drodze do uruchomienia takich środków stanęła jednak kwestia praworządności i weto polskiego rządu.

Polska zgłosiła weto

16 listopada podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej, przedstawiciele państw członkowskich głosowali nad trzema dokumentami związanymi z budżetem UE:

  • rozporządzenie o powiązaniu wpłat z budżetu z przestrzeganiem zasady praworządności
  • wstępna decyzja Rady dotycząca Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027
  • decyzja Rady o uruchomieniu procedury podwyższenia pułapu zasobów własnych (Fundusz Odbudowy)

Pierwsze głosowanie zostało przeprowadzone na podstawie większości kwalifikowanej, czyli potrzebna była zgoda 15 z 27 krajów reprezentujących co najmniej 65% obywateli UE. Polska oraz Węgry sprzeciwiły się rozporządzeniu. Mechanizm został przyjęty, ale ostateczna decyzja zapadnie w głosowaniu ministrów ds. europejskich.

Kolejne dwie kwestie zostały wstępnie zablokowane przez rząd Orbana i Morawieckiego.

Ambasador Niemiec przy UE (Niemcy obecnie sprawują prezydencję w Radzie) poinformował na Twitterze, że dwa państwa (Polska i Węgry) wyraziły zastrzeżenia do jednego z elementów pakietu budżetowego (powiązanie wpłat z budżetu z zasadą praworządności), ale nie do samego porozumienia.

Ostatnie głosowanie dotyczące zwiększenia zasobów własnych, aby Fundusz Odbudowy mógł powstać miał przejść na podstawie zasady jednomyślności. Jednakże Polska oraz Węgry wyraziły sprzeciw.

Milicz rozwija się dzięki unijnym dotacjom

Burmistrz Gminy Milicz podkreślił, że żadna większa inwestycja w powiecie milickim nie odbyła się bez dotacji unijnych, które często wynosiły więcej niż 50% wartości inwestycji. Często wiele projektów społecznych tj. szkolnych, edukacyjnych, terapeutycznych i kulturalnych było dofinansowywanych w 100%.

Właśnie dzięki finansowej pomocy ze strony Unii Europejskiej Milicz może się rozwijać i być miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców oraz turystów.

Samorządowcy nie zgodzili się na pozbawienie Polski ogromnych środków unijnych przeznaczonych na odbudowę państwa po pandemii Covid-19. Zainterweniowali więc w sprawie zapowiedzi weta Polski wobec budżetu UE.

Burmistrz Piotr Lech zaapelował do Mateusza Morawieckiego o zawarcie porozumienia w sprawie unijnego budżetu oraz Funduszu Odbudowy:

Apelujemy do Prezesa Rady Ministrów o zawarcie porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy, a także o głosowanie za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej. Apelujemy o niekorzystanie z prawa weta, które pozbawiłoby nas niezbędnego finansowego wsparcia funduszy, tak koniecznych w aktualnej sytuacji kraju, a przy tym mogłoby zmarginalizować pozycję Polski na arenie międzynarodowej.