Na co Gmina Krośnice przeznaczy pieniądze w 2021 r.? - Miliczinfo.pl

Na co Gmina Krośnice przeznaczy pieniądze w 2021 r.?

Samorządowcy nie wiedzą kiedy skończy się pandemia, ale muszą przewidzieć jej skutki. Dlatego tegoroczny budżet kładzie nacisk na politykę inwestycyjną.
pixabay.com

Ogólne dochody z budżetu zaplanowano na poziomie 50 831 153, 75 zł, a wydatki w wysokości 52 377 975, 75 zł. Motorem napędowym gospodarki są inwestycje, dlatego Radni Gminy Krośnice zdecydowali o przeznaczeniu w ramach budżetu 2021 – 5 990 440,00 zł na politykę inwestycyjną.

Plan inwestycyjny podzielony na 10 sektorów

W ramach rolnictwa i łowiectwa zostaną dobudowane sieci wodociągowe w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Krośnice.

Kolejnym priorytet jest transport i łączność. Samorządowcy zakładają remont jezdni i poboczy drogi gminnej w Pierstnicach, a także remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych.

Aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Gmina zajmie się oświetleniem ulic, dróg i placów. Jeszcze przed nowym rokiem udało się pozyskać w ramach budżetu 2021 – 18 lamp hybrydowych. Więcej tutaj.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej planowana jest przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala przy ul. Kwiatowej w Krośnicach.

Inwestycje w ramach administracji publicznej zakładają wykonanie dokumentacji na termomodernizację Urzędu Gminy w Krośnicach.

Nowy budżet zakłada również przeznaczenie środków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę pożarową, czyli projekt rozbudowy OSP Łazy oraz zakup i montaż monitoringu na budynku OSP w Wierzchowicach.

Kolejnym priorytetem jest oświata i wychowanie. W ramach tego obszaru umieszczono wykonanie remontu oraz termomodernizacji publicznej Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej.

W ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zostaną zbudowane brakujące odcinki sieci kanalizacji w Gminie Krośnice. Obszar ten obejmuje również budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w Łazach Wielkich, a także wzdłuż ul. Akacjowej, ul. Milickiej i ul. Kubryckiej w Bukowicach.

Inwestycje dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakładają modernizację świetlicy wiejskiej w Lędzinie, Grabownicy, Starej Hucie, Suliradzicach oraz budowę parkingu przy świetlicy w Wierzchowicach.

Ostatni obszar, czyli kultura fizyczna obejmuje budowę drewnianej wiaty w Kuźnicy Czeszyckiej, modernizację boiska sportowego w Łazach oraz zagospodarowania miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Police.

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *