Na co Gmina przeznaczy pieniądze w 2021 r.? - Miliczinfo.pl

Na co Gmina przeznaczy pieniądze w 2021 r.?

Gmina Milicz zakończyła opracowanie projektu budżetu na 2021 r. Samorządowcy nie planują spowalniać prowadzonej polityki inwestycyjnej. Za około miesiąc po zaopiniowaniu budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu, Radni gminy Milicz podejmą uchwałę o jego przyjęciu.
pixabay.com

Nikt nie wie kiedy zakończy się pandemia koronawirusa, ale samorządy muszą przygotować się na jej skutki i strategicznie rozplanować budżet na rok 2021.

Gmina Milicz zakończyła opracowanie projektu budżetu na rok 2021. Samorządowcy planują nadaj aktywnie działać w ramach polityki inwestycyjnej, która jest motorem napędowym gospodarki.

Projekt budżetowy zakłada przeznaczenie ponad 18 mln zł na inwestycje. W ramach tego obszaru, ponad 10 mln zostanie przeznaczone na drogi. Powstanie długo oczekiwana droga Miłochowice – Pogórzyno, rozpocznie się kolejny etap budowy dróg we Wszewilkach, powstanie ul. Fiołkowa w Miliczu na starym lotnisku, rozpocznie się budowa drogi w Bartnikach, powstanie droga do Kaszowa pod Miliczem.

Warto zaznaczyć, że wieloletni plan inwestycyjny na lata 2022-2024 przewiduje budowy/ modernizacje dróg w Świętoszynie, Czatkowicach, Gołkowie, Miłosławicach, Karminku, Gogołowicach, Miłochowicach, Wziąchowie Wlk, Wszewilkach, a także chodnika z Dunkowej do Brzeziny Sułowskiej, a w Miliczu ul. Makowej i Konwaliowej na starym lotnisku, przebudowę ul. Dąbrowskiego oraz zakończenie budowy al. Niepodległości od szpitala powiatowego do drogi wojewódzkiej 439.

Ponad 6 mln z budżetu planuje się przeznaczyć na rozbudowę Ośrodka Kultury, modernizację remizy w Bartnikach, budowę zaplecza sportowego w Gądkowicach, wodociągi, a także oświetlenie uliczne. Do końca 2021 r. ma zostać wybudowana, z dofinansowaniem unijnym, sala kinowo-widowiskowa w Miliczu. Cały koszt budowy obiektu dla 200 osób to 6,8 mln zł – dofinansowanie z Unii 5,2 mln zł.

300 tys. zł zostanie przyznane na budżet obywatelski, czyli inwestycje, które bezpośrednio wybiorą sami mieszkańcy gminy. Więcej tutaj.

Ponad 1 mln złotych będzie do dyspozycji sołtysów w ramach funduszu sołeckiego. Około 1 mln zostanie przeznaczony dla organizacji pozarządowych w formie dotacji. Wydatki na sport zostaną zwiększone o 50 tys. zł w porównaniu z budżetem sprzed roku. 250 tys. złoty zostanie przekazane dla szpitala powiatowego w ramach dokapitalizowania.

Za około miesiąc po zaopiniowaniu budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu radni gminy Milicz podejmą uchwałę o jego przyjęciu.

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.