Obchody Święta Wojska Polskiego w Miliczu - Miliczinfo.pl

Obchody Święta Wojska Polskiego w Miliczu

15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Miliczu miały miejsce patriotyczne uroczystości.
milicz.pl

Zgodnie z tradycją, 15 sierpnia to dla Polaków Święto Wojska Polskiego ustanowione na pamiątkę Bitwy Warszawskiej. To właśnie “Cud nad Wisłą” miał decydujący wpływ na wynik wojny polsko-bolszewickiej. W Miliczu obchody 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej odbyły się na skwerze im. Wincentego Witosa.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00 odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie obchody otworzył Sławomir Strzelecki, który w swojej mowie podkreślił wagę historii oraz oddania szacunku tym, którzy przelali swoją krew za Polskę. Swoją wypowiedź skwitował słowami: “Cześć i chwała bohaterom!”.

Milicka Grupa Rekonstrukcyjna przygotowała na tegoroczne wydarzenie scenę potyczki pomiędzy żołnierzami polskimi a bolszewikami oraz śmierć ks. Ignacego Skorupko. W trakcie całego wystąpienia narratorem był przebrany za Józefa Piłsudskiego Tomasz Nowakowski.

Zakończeniem części oficjalnej było oddanie czci bohaterom poprzez złożenie kwiatów pod pamiątkowym kamieniem poświęconym Wincentemu Witosowi, który symbolizuje dumę i zwycięstwo Polski nad sowiecką Rosją. Po złożeniu kwiatów, burmistrz Piotr Lech wraz ze starostą, Sławomirem Strzeleckim wręczyli majorowi Wojciechowi Sługockiemu pamiątkowe życzenia dla Żołnierzy Wojska Polskiego.

facebook.com/ Waldemar LF

Na uroczystości powiat milicki reprezentowali: starosta milicki Sławomir Strzelecki, radni powiatu Halina Góra, Piotr Psiuk, Krzysztof Osmelak, Marek Sierpiński, Grzegorz Duda, Sylwia Szydłowska-Małecka.

Nie zabrakło również przedstawicieli poszczególnych gmin. W imieniu gminy Milicz pojawili się: burmistrz Piotr Lech, zastępca Łukasz Rokita, radni Rady Miejskiej: Edmund Bienkiewicz, Mariusz Owczarek, Andrzej Kubiak, Aleksandra Wencek, Maciej Zając. Natomiast gminę Krośnice reprezentowali wójt Andrzej Biały oraz sekretarz Adam Głowiński.

W uroczystości udział wzięły także inne delegacje m.in. jednostki Wojska Polskiego – Wojciech Sługocki, Piotr Balaga, PSL, I LO w Miliczu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Miliczu, Szkoły Podstawowej nr 2 w Miliczu, Szkoły Podstawowej w Sułowie, Szkoły Podstawowej w Dunkowej, Szkoły Podstawowej w Nowym Zamku, Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim, Szkoły Podstawowej we Wróblińcu, a także przedstawiciele Przedszkola Samorządowego w Miliczu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu, Biblioteki Miejskiej, Ośrodka Kultury w Miliczu, Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych i Milickiej Grupy Rekonstrukcyjnej.