Odpowiedź w sprawie Unijnego mechanizmu RLKS - Miliczinfo.pl

Odpowiedź w sprawie Unijnego mechanizmu RLKS

Unijny mechanizm RLKS to instrument, który umożliwia mieszkańcom inicjowanie i realizowanie działań rozwojowych. Dzięki temu lokalne społeczności mogą mieć faktyczny wpływ na rozwój swojego miasta. Jednakże decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz marszałka Cezarego Przybylskiego zablokowała możliwość wdrożenia takiej inicjatywy przez powiat Milicki. W efekcie włodarze Gminy Milicz, Powiatu Milickiego, Gminy Cieszków oraz Gminy Krośnice wystosowali list do Komisji Europejskiej.
pixabay.com

Gmina Milicz wraz z Powiatem Milickim wielokrotnie wskazywała na to, że korzysta ze środków unijnych. To dzięki pomocy finansowej ze strony UE, powiat oraz gmina mogą się rozwijać i być miejscem przyjaznym dla mieszkańców oraz turystów. 

Mechanizm unijny nazwany rozwojem lokalnym kierowanym społecznie to jeden z instrumentów, który wspiera rozwój terytorialny w danej perspektywie finansowej UE. Dzięki temu lokalne społeczności mogą inicjować i realizować działania rozwojowe, które odpowiadają na wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze z danego obszaru.

Powiat Milicki prowadzi wzmożone działania, aby móc skorzystać z niniejszego mechanizmu. Niestety Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz marszałek Cezary Przybylski zablokowali możliwość wdrożenia inicjatywy. Z tego względu włodarze podjęli decyzję o skontaktowaniu się bezpośrednio z Komisją Europejską.

List do Komisji Europejskiej

24 listopada 2020 r. gmina Milcz, powiat milicki, gmina Cieszków oraz gmina Krośnice wystosowały list do Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia na terytorium powiatu mechanizmu, który umożliwiłby mieszkańcom korzystanie ze środków UE w nowej perspektywie finansowej. Rozwój lokalny kierowany społecznie (RLSK) skróciłby drogę pomiędzy zainteresowanymi podmiotami a budżetem unijnym.

Treść listu brzmi:

Samorządy powiatu milickiego, położonego na terenie Doliny Baryczy, w północnej części województwa dolnośląskiego, jednogłośnie wyraziły wolę stworzenia instrumentu finansowego “Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” w ramach lokalnej akcji “Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Odbyły się już konsultacje i spotkania eksperckie, a także prezentacja dobrych praktyk z województw, które wdrażały RLKS w latach 2013-2020. Niestety takie działanie nie spotkało się z aprobatą obecnego Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz zasiadającego w Europejskim Komitecie Regionów marszałka Cezarego Przybylskiego. Dlatego prosimy Komisję Europejską o przekonanie Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zmiany decyzji i ustanowienia w naszym regionie, a także w innych samorządach, które się zgłosiły, instrumentu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Załączamy stanowiska niektórych radnych sejmiku województwa dolnośląskiego, którzy wskazują na zalety takiego rozwiązania.

tłum. red.
facebook.com/piotr.lech

Odpowiedź w imieniu Przewodniczącej Komisji Europejskiej

18 grudnia samorządy terytorialne powiatu milickiego otrzymały odpowiedź. List został wystosowany w imieniu Przewodniczącej Komisji Europejskiej – Ursuli von der Leyen:

Zgodnie z Państwa pismem z dn. 24 listopada 2020 r. , w którym zwracają się Państwo do Komisji o wsparcie w programowaniu narzędzia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) w 2021 -2027 odpowiadam na list w imieniu przewodniczącej Komisji Europejskiej. RLKS jest narzędziem terytorialnym, które pozwala na bezpośrednie zaangażowanie i udział obywateli w polityce spójności, rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwie i polityce morskiej, zwiększając ich świadomość wkładu UE w rozwój terytoriów oraz inwestycji w ich sąsiedztwie. Jako raka, rzeczywiście przyczynia się do przybliżenia Europy obywatelom i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Miło mi słyszeć, że samorządy powiatu milickiego, położonego na terenie Doliny Baryczy na Dolnym Śląsku wyraziły chęć uczestnictwa w narzędziu terytorialnym, jakim jest RLKS. Programowanie funduszy polityki spójności UE w ramach programu regionalnego dla Dolnego Śląska powinno odbywać się we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – instytucją zarządzającą przyszłym programem. Służby Komisji z przyjemnością ułatwią dialog z władzami regionalnymi na Dolnym Śląsku.

Proszę nie wahać się i skontaktować z moimi służbami, gdyby potrzebowali Państwo dalszych wskazówek dotyczących wdrażania podejścia terytorialnego w następnym okresie programowania na Dolnym Śląsku.

tłum. red.
facebook.com/piotr.lech