Podniesienie diet dla sołtysów z gminy Milicz - Miliczinfo.pl

Podniesienie diet dla sołtysów z gminy Milicz

Piotr Lech wyszedł z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie podniesienia diet dla sołtysów z gminy Milicz. Jakie podwyżki przegłosowano?
wikimedia.com

Sołtys to przedstawiciel lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. To on ponosi odpowiedzialność za swoją miejscowość oraz jej mieszkańców. Do jego kompetencji należy nie tylko reprezentowanie sołectwa i zwoływań zebrań wiejskich. To godziny spędzone na rozmowach z mieszkańcami, mnóstwo “papierkowej roboty” oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności.

Aby docenić dokonania sołtysów z gminy Milicz, Piotr Lech wyszedł z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie podniesienia diet dla przedstawicieli społeczności wiejskiej. Tym samym decyzją Rady Miejskiej w Miliczu dokument został przyjęty 20 głosami “za”.


Wysokość podwyżki diet

Roczną dietę sołtysa ustala się w oparciu o liczbę mieszkańców sołectwa przyjmując odpowiednią wartość procentową przeciętnego wynagrodzenia. Za średnie wynagrodzenie przyjmuje się to przeciętne w gospodarce narodowej, określane corocznie komunikatem Prezesa GUS – obecnie 5 167,47 zł. Tym samym zmiana będzie wyglądała następująco:

  • w sołectwach do 100 mieszkańców – 117% przeciętnego wynagrodzenia (6 045,94 zł),
  • w sołectwach od 101 do 200 mieszkańców – 124% przeciętnego wynagrodzenia (6 407,66 zł),
  • w sołectwach od 201 do 300 mieszkańców – 129% przeciętnego wynagrodzenia (6 666,04 zł),
  • w sołectwach od 301 do 500 mieszkańców – 138% przeciętnego wynagrodzenia (7 131,11 zł),
  • w sołectwach od 501 do 1000 mieszkańców – 153% przeciętnego wynagrodzenia (7 906,23 zł),
  • w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców – 169% przeciętnego wynagrodzenia (8 733,02 zł).

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *