Pozytywna decyzja w sprawie przebiegu wykonania budżetu gminy Milicz za I półrocze 2021 - Miliczinfo.pl

Pozytywna decyzja w sprawie przebiegu wykonania budżetu gminy Milicz za I półrocze 2021

Gmina Milicz po raz kolejny uzyskała pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
pexels.com

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia sprawozdanie finansowe Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia roku budżetowego. Dokument musi zawierać informacje dotyczące m.in. przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w prognozie, przebiegu wykonania planu finansowego (w szczególności stan należności i zobowiązań).

Taka praktyka, podparta przepisami ustawy o finansach publicznych tworzy ramy instytucjonalne i czasowe procedury, której celem jest zatwierdzenie wykonania budżetu.

Gmina Milicz przedłożyła taki dokument już 14 września. O decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu poinformował burmistrz na swoim Facebooku:

RIO we Wrocławiu po raz kolejny pozytywnie się wypowiada o budżecie gminy Milicz. Tym razem wykonanie pierwszego półrocza 2021 r.Jak to możliwe panie radny Andrzej Nestoruk?

Posted by Piotr Lech on Friday, September 17, 2021

Opinia została wydana na podstawie analizy danych i informacji zawartych w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r., a także dokumentów dotyczących wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.