Praca w Miliczu. Nabór na stanowisko urzędnicze - Miliczinfo.pl

Praca w Miliczu. Nabór na stanowisko urzędnicze

Burmistrz gminy Milicz ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Nieruchomości i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Miliczu. Sprawdź szczegóły.
pixabay.com

Burmistrz gminy Milicz ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Nieruchomości i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Miliczu.

Od kandydata wymaga się wykształcenia wyższego magisterskiego, najlepiej w obszarach planowania przestrzennego, architektury i budownictwa, doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej, a także znajomości aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego (m.in. ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych).

Dodatkowymi wymaganiami są m.in. biegła obsługa komputera i oprogramowania MS Windows i Office, wysoka kultura osobista, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, dobra organizacja pracy, umiejętność redagowania pism urzędowych oraz prawo jazdy kat. B. 

Dokumenty przyjmowane do 15 lutego 2022 r.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Miliczu, w Punkcie Obsługi Mieszkańca, pok. nr 15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres Urząd Miejski w Miliczu ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz. CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, a także wymagane oświadczenia należy złożyć do 15 lutego 2022 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem “Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds planowania przestrzennego”.

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 71 38 04 302. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul Trzebnickiej 2.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: BIP

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *