PSZOK otwarty w listopadzie. Sprawdź kiedy można pozbyć się kłopotliwych odpadów - Miliczinfo.pl

PSZOK otwarty w listopadzie. Sprawdź kiedy można pozbyć się kłopotliwych odpadów

W listopadzie PSZOK w Wierzchowicach będzie otwarty tylko trzy razy. To okazja, aby bezpiecznie zutylizować kłopotliwe odpady.
pixabay.com

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mają umożliwić mieszkańcom pozbycie się kłopotliwych odpadów tj. zużytego sprzętu RTV i AGD, opon, akumulatorów, gruzu po remoncie czy starych mebli. Dzięki temu szkodliwe dla środowiska odpady mogą zostać bezpiecznie zutylizowane.

PSZOK w Krośnicach

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w Wierzchowicach przy drodze powiatowej prowadzącej z Wierzchowic do Wąbnic. W zbliżającym się miesiącu składowisko będzie czynne dla mieszkańców w trzy soboty od 8:00 – 16:00:

 • 6 listopada
 • 13 listopada
 • 27 listopada

W pozostałe dni tygodnia obiekt będzie nieczynny.

Podczas wizyty w PSZOK należy pamiętać o dokumencie potwierdzającym miejsce zamieszkania (np. dowód osobisty, umowa najmu) oraz bieżące potwierdzenie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tylko mieszkaniec gminy Krośnice będzie mógł oddać w Wierzchowicach kłopotliwe śmieci.

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych musi zapewniać przyjęcie takich odpadów, jak:

 • przeterminowane leki
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady zielone
 • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe
 • zużyte opony
 • elektrośmieci – sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • baterie i akumulatory
 • opakowania z papieru i tektury
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych
 • szkło opakowaniowe
 • opakowania z tekstyliów
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów
 • beton oraz gruz betonowy
 • gruz ceglany
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury, terakoty itp.
 • szkło okienne, drzwiowe, bezbarwne, lustra
 • odzież
 • tekstylia
 • rozpuszczalniki
 • kwasy
 • alkalia (substancje żrące)
 • odczynniki fotograficzne
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
 • świetlówki, świetlówki energooszczędne
 • termometry rtęciowe
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe
 • oleje spożywcze (przeterminowane zużyte)
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne
 • kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek
 • kleje, lepiszcze i żywice
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • detergenty
 • leki
 • akumulatory i baterie
 • telewizory, monitory
 • małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • drewno, tj. skrzynki drewniane, deski itp.
 • odpady tworzyw sztucznych, np. wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.
 • odpady metali, np. ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.
 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych
 • inne odpady komunalne
 • odpady wielkogabarytowe – meble
 • odpady wielkogabarytowe – materace

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *