PSZOK otwarty w październiku. Sprawdź kiedy możesz oddać kłopotliwe odpady - Miliczinfo.pl

PSZOK otwarty w październiku. Sprawdź kiedy możesz oddać kłopotliwe odpady

Odpady, których nie można wyrzucić do pojemników do segregacji stanowią często spory problem. Warto pamiętać, że zużyty sprzęt RTV i AGD, opony, akumulatory, gruz po remoncie czy stare meble można oddać nieodpłatnie w gminnym punkcie PSZOK. Sprawdź kiedy będzie czynny punkt w gminie Krośnice.
pixabay.com

PSZOK to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który funkcjonuje we wszystkich gminach w Polsce. Takie miejsca są niezwykle ważne, ponieważ niebezpieczne odpady tj. baterie, zużyte tonery czy sprzęt AGD/RTV, trafiają stamtąd do recyklerów, którzy zajmują się przetwarzaniem pozostawionych śmieci.

W gminie Krośnice taki punkt znajduje się w Wierzchowicach przy drodze powiatowej prowadzącej z Wierzchowic do Wąbnic (w sąsiedztwie zrekultywowanego składowiska odpadów ). Wójt Andrzej Biały poinformował, że PSZOK będzie czynny dla mieszkańców w każdą sobotę od 8:00 – 16:00:

 • 2 października
 • 9 października
 • 16 października
 • 23 października
 • 30 października

W pozostałe dni obiekt będzie nieczynny.

Kto może oddać odpady?

Niedopuszczalną praktyką jest pozostawianie szkodliwych dla środowiska odpadów w zwykłych pojemnikach do segregowania odpadów czy porzucanie ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. lasach, polach). Jednak śmieci może oddać wyłącznie mieszkaniec zamieszkujący Gminę Krośnice, który uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podczas wizyty w PSZOK osoba musi posiadać przy sobie dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (np. dowód osobisty, umowa najmu) oraz bieżące potwierdzenie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych musi zapewniać przyjęcie takich odpadów, jak:

 • przeterminowane leki
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady zielone
 • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe
 • zużyte opony
 • elektrośmieci – sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • baterie i akumulatory
 • opakowania z papieru i tektury
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych
 • szkło opakowaniowe
 • opakowania z tekstyliów
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów
 • beton oraz gruz betonowy
 • gruz ceglany
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury, terakoty itp.
 • szkło okienne, drzwiowe, bezbarwne, lustra
 • odzież
 • tekstylia
 • rozpuszczalniki
 • kwasy
 • alkalia (substancje żrące)
 • odczynniki fotograficzne
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
 • świetlówki, świetlówki energooszczędne
 • termometry rtęciowe
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe
 • oleje spożywcze (przeterminowane zużyte)
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne
 • kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek
 • kleje, lepiszcze i żywice
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • detergenty
 • leki
 • akumulatory i baterie
 • telewizory, monitory
 • małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • drewno, tj. skrzynki drewniane, deski itp.
 • odpady tworzyw sztucznych, np. wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.
 • odpady metali, np. ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.
 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych
 • inne odpady komunalne
 • odpady wielkogabarytowe – meble
 • odpady wielkogabarytowe – materace