PSZOK otwarty w styczniu. Sprawdź w jakich dniach pozbędziesz się kłopotliwych odpadów - Miliczinfo.pl

PSZOK otwarty w styczniu. Sprawdź w jakich dniach pozbędziesz się kłopotliwych odpadów

W styczniu PSZOK w Wierzchowicach będzie otwarty tylko w dwie soboty. To okazja, żeby pozbyć się kłopotliwych odpadów.
pexels.com

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, które umożliwia mieszkańcom bezpiecznie pozbycie się kłopotliwych odpadów. Można oddać tam m.in. zużyty sprzęt RTV i AGD, opony, akumulatory, gruzu po remoncie czy stare meble. Dzięki temu szkodliwe dla środowiska odpady mogą zostać bezpiecznie zutylizowane.

Punkty PSZOK są dostępne dla osób, które odpowiednim dokumentem potwierdzą swoje miejsce zamieszkania (np. dowód osobisty, umowa najmu) oraz bieżące potwierdzenie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tylko mieszkaniec gminy Krośnice będzie mógł oddać w Wierzchowicach kłopotliwe śmieci.

PSZOK w gminie Krośnice

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Krośnice znajduje się w Wierzchowicach przy drodze powiatowej prowadzącej z Wierzchowic do Wąbnic. W styczniu składowisko będzie czynne dla mieszkańców w dwie soboty od 8:00 – 16:00:

 • 22 stycznia
 • 29 stycznia

W pozostałe dni tygodnia obiekt będzie nieczynny.

Gmina Krośnice

Jakich odpadów można się pozbyć?

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można oddać takie śmieci jak:

 • przeterminowane leki
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady zielone
 • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe
 • zużyte opony
 • elektrośmieci – sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • baterie i akumulatory
 • opakowania z papieru i tektury
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych
 • szkło opakowaniowe
 • opakowania z tekstyliów
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów
 • beton oraz gruz betonowy
 • gruz ceglany
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury, terakoty itp.
 • szkło okienne, drzwiowe, bezbarwne, lustra
 • odzież
 • tekstylia
 • rozpuszczalniki
 • kwasy
 • alkalia (substancje żrące)
 • odczynniki fotograficzne
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
 • świetlówki, świetlówki energooszczędne
 • termometry rtęciowe
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe
 • oleje spożywcze (przeterminowane zużyte)
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne
 • kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek
 • kleje, lepiszcze i żywice
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • detergenty
 • leki
 • akumulatory i baterie
 • telewizory, monitory
 • małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • drewno, tj. skrzynki drewniane, deski itp.
 • odpady tworzyw sztucznych, np. wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.
 • odpady metali, np. ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki itp.
 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych
 • inne odpady komunalne
 • odpady wielkogabarytowe – meble
 • odpady wielkogabarytowe – materace

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *