Ptasia grypa w powiecie milickim. Które miejscowości zakwalifikowano do zapowietrzonych wysoce zjadliwą grypą ptaków? - Miliczinfo.pl

Ptasia grypa w powiecie milickim. Które miejscowości zakwalifikowano do zapowietrzonych wysoce zjadliwą grypą ptaków?

Przypuszczenia potwierdziły się - ptasia grypa w powiecie milickim. W związku z pojawieniem się wirusa, właściciele ptactwa hodowlanego muszą przestrzegać obowiązujących zakazów i nakazów.
pixabay.com

Duże powody do zmartwień mają rolnicy z powiatu milickiego. Powiatowy lekarz weterynarii potwierdził wystąpienie ptasiej grypy. W piśmie rozesłanym do lokalnych samorządów napisał, że na terenach zapowietrzonych i zagrożonych należy, na zewnętrznej granicy tych terenów, ustawić tablice ostrzegawcze z czarnym napisem na żółtym tle o treści:

Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków obszar zapowietrzony

Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków obszar zagrożony

Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu milickiego:


Obszar wysoce zapowietrzony. Obostrzenia

Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków uznaje się teren obejmujący w powiecie milickim:

 • gminę Milicz – Koruszka, Kaszowo, Karmin, Karminek, Świętoszyn, Miłosławice
 • zachodnią część miasta Milicz ograniczoną od północy ulicą Sułowską i od wschodu nr 15 (ul. Trzebnicka)

Na obszarze zapowietrzonym obowiązują nakazy i zakazy narzucone przez powiatowego lekarza weterynarii w Miliczu. Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

 • izolowanie drobiu w gospodarstwach aby uniemożliwić kontakt z dzikimi ptakami
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące. Stosowanie środków dezynfekcyjnych i wyłożenie mat dezynfekcyjnych;
 • prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających.

Natomiast zakazuje się:

 • wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych

Obszar zagrożony wystąpieniem ptasiej grypy. Obostrzenia

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków uznaje się teren obejmujący w powiecie milickim:

 • gminę Milicz – Ruda Sułowska, Łąki, Gruszeczka, Sułów, Sulimierz, Słączno, Węgrzynów, Brzezina Sułowska, Dunkowa, Poradów, Piotrkosice, Gogołowice, Stawiec, Wszewilki, północna i wschodnia część Miasta Milicz ograniczona od południa ulicą Sułowską i od zachodu drogą krajową nr 15 (ul. Trzebnicka), Sławoszowice, Stawno, Ruda Milicka, Godnowa, Gajdówka, Nowe Grodzisko, Duchowo, Niesułowice, Dyminy, Czatkowice, Wałkowa, Miłochowice, Lasowice, Postolin, Pracze, Piękocin, Piękocinek, Stary Piękocin
 • gminę Krośnice – Wąbnice, Dąbrowa, Czarnogoździce, Wierzchowice, Krośnice, Wolanka, Świebodów, Dziewiętlin
 • gminę Cieszków – Grzebielin, Dziadkowo

Na tym obszarze również obowiązują zasady związane z ryzykiem wystąpienia ptasiej grypy. Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące. Stosowanie środków dezynfekcyjnych i wyłożenie mat dezynfekcyjnych;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających.

 Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 •  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 •  wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Jak rozpoznać ptasią grypę? Objawy

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) w zależności od zjadliwości wirusa i gatunku ptaków przebiega głównie z objawami:

 • depresji,
 • gwałtownym spadkiem nieśności,
 • pojawić się mogą miękkie skorupy jaj,
 • objawy nerwowe,
 • objawy ze strony układu oddechowego obrzęk i zasinienie grzebienia oraz dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność,
 • objawy ze strony układu pokarmowego tj. biegunka.
 • choroba przebiega w bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą  100% a padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów.
Źródło: Gmina Krośnice

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *