Spotkanie informacyjne dotyczące Obwodnicy Milicza - Miliczinfo.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące Obwodnicy Milicza

Dzięki konsultacjom społecznym mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na zmiany wprowadzane w swoim otoczeniu. 21 czerwca odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące obwodnicy w Miliczu.
facebook.com/Gmina Milicz w powiecie milickim

Ruszają spotkania informacyjne dla mieszkańców na temat przebiegu milickiej obwodnicy. 21 czerwca tematem rozmów będą cztery warianty trasy powstającej obwodnicy. Zebranie rozpocznie się o godzinie 16:00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu przy ul. 11 listopada 5.

Proponowane warianty poniżej:

facebook.com/Gmina Milicz w powiecie milickim

Wariant 1:

Najbardziej oddalony na zachód od miasta Milicz. Trasa przebiega głównie przez lasy, łąki i pastwiska oraz tereny rolnicze. Omija obszary użytków ekologicznych, lasów chronionych oraz stanowiska archeologiczne. Ze względu na najdłuższy odcinek prowadzony po północnej stronie rzeki Barycz (obszary bezleśne) minimalizuje konieczną wycinkę drzew. Długość 12,50 km.

Wariant 2:

Przebiegiem jest zbliżony do wariantu 1, jednak jego środkowa część położona jest bliżej miasta Milicz. Przecina więcej terenów zalesionych, przechodząc w bliskiej odległości do użytków ekologicznych. Przechodzi przez tereny szczególnie zagrożone wylewami rzeki Barycz. Długość 12,40 km.

Wariant 3:

Wariant prowadzony w większości korytarzem, który w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest dla obwodnicy. Na środkowym odcinku zbliża się do terenów rekreacyjnych gospodarstwa agroturystycznego “Ostoja” oraz przecina teren strzelnicy. Ze względu na położenie konieczna będzie budowa wiaduktów nad istniejącymi stawami oraz rzeką Barycz. Długość 10,30 km.

Wariant 4:

Wariant przebiegający najbliżej miejscowości Milicz, częściowo pokrywa się on z trasą DW 439. Większa część trasy przechodzi przez tereny zalesione. Ze względu na usytuowanie szpitala w niedalekiej odległości od trasy, planowana jest budowa skrzyżowania umożliwiającego łatwy dojazd do placówki. Trasa przebiega przez teren ogródków działkowych – dzięki temu obwodnica jest odsunięta od terenów DPS oraz krytej pływalni. Długość 11,20 km.

Złożenie opinii pisemnie

Opinie dotyczące przebiegu trasy obwodnicy Milicz można składać także pisemnie. Biuro projektowe IVIA przygotowało specjalny formularz – dostępny tutaj. Taki wniosek można składać do 30 czerwca na adres Urzędu Miejskiego w Miliczu lub adres: Ivia S. Aul. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice, faksem lub mailowo: wnioski_milicz@ivia.pl.

Więcej informacji na temat inwestycji tutaj, oraz na portalu MiliczInfo poniżej:

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.