Wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Miliczu - Miliczinfo.pl

Wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Miliczu

Burmistrz gminy Milcz ogłosił nabór na trzy wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim. Sprawdź czego dotyczą oferty pracy.
pexels.com

Burmistrz gminy Milicz ogłosił nabór na trzy wolne stanowiska urzędnicze – ds. promocji i turystyki gminy, rozliczania podatku VAT oraz obsługi Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Miliczu.

Stanowisko urzędnicze ds. turystyki i promocji gminy

Praca na stanowisku ds. turystyki i promocji gminy obejmuje pełny etat. Od kandydata oczekuje się m.in. wykształcenia wyższego, znajomości co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym, umiejętności redagowania tekstów, obsługi komputera, a także dobrej znajomości przepisów ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych, prawie prasowym, bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy o usługach turystycznych. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie kierunkowe, operatywność, kreatywność, samodzielność przy wykonywaniu zadań, ale także umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miliczu przy ul. Trzebnickiej 2 w pokoju nr 15 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7:30-15:30, oraz w środę od 8:00-16:00. Zgłoszenia można również przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Miliczu z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko ds. turystyki i promocji. Okres przyjmowania dokumentów trwa do 12 lipca 2021 r.

Więcej informacji tutaj.

Stanowisko urzędnicze ds. rozliczania podatku VAT 

Praca na stanowisku ds. rozliczania podatku VAT obejmuje pełny etat. Kandydat powinien mieć wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub finansów, biegle obsługiwać się komputerem oraz posiadać podstawową znajomość pakietu MS Office. Potencjalny pracownik musi posiadać ogólną znajomość prawa z zakresu ustaw o podatku dochodowym PIT i CIT, pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, a także samorządzie gminnym.

Wymaganymi cechami jest umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność, samodzielność, sumienność oraz podejmowanie decyzji pod presją.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko urzędnicze ds. rozliczania podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Miliczu przy ul. Trzebnickiej 2 w pokoju nr 15. Okres przyjmowania dokumentów trwa do 15 lipca 2021 r. do godziny 15:30.

Więcej informacji tutaj.

Stanowisko urzędnicze ds. obsługi Biura Rady Miejskiej 

Praca na stanowisku ds. obsługi Biura Rady Miejskiej obejmuje pełny etat. Od kandydata wymaga się minimum średniego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku. Potencjalny pracownik musi znać procedury administracyjne oraz przepisy o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych.

Dodatkowym atutem będzie znajomość Statutu Gminy Milicz w części dotyczącej funkcjonowania i organizacji pracy Rady Miejskiej, kreatywność oraz komunikatywność, a także umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 15 lipca 2021 r. do godziny 15:30 w Urzędzie Miejskim w Miliczu przy ul. Trzebnickiej 2 w pokoju nr 15. Zgłoszenie należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem oferta na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Biura Rady Miejskiej.

Więcej informacji tutaj.

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *