Zajęcia wspomagające dla uczniów z gminy Milicz - Miliczinfo.pl

Zajęcia wspomagające dla uczniów z gminy Milicz

Pandemia Covid-19 odbiła się nie tylko na naszym zdrowiu, ale również stanie edukacji. Aby pomoc uczniom w nadrobieniu braków, które są wynikiem pandemii Covid-19, gmina pozyskała dodatkowe środki finansowe na zajęcia wspomagające.
pexels.com

Zajęcia wspomagające są przeznaczone dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych. Mają one pomóc dzieciom w nadrobieniu zaległości, które są często wynikiem dezorganizacji procesu nauczania w okresie pandemii Covid-19. Poza tym dodatkowe lekcje z zakresu kształcenia ogólnego przyczynią się do utrwalenia wiadomości i umiejętności z materiału poruszonego na lekcjach.

Aby umożliwić najmłodszym mieszkańcom edukację na najwyższym poziomie, gmina Milicz pozyskała dodatkowe środki na zajęcia wspomagające. Łączna pula dotacji celowej to 78 960,00 zł. Dzięki temu możliwe jest sfinansowanie kosztów zajęć wspomagających.

Zajęcia trwają już od września wyłącznie w szkole. Uczniowie mogą uczestniczyć m.in. w dodatkowych lekcjach języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, a także języka niemieckiego.

Inicjatywa potrwa do końca roku kalendarzowego.