Wyniki Rządowego Programu "Polski Ład". Jakie dofinansowanie otrzymał powiat milicki? - Miliczinfo.pl

Wyniki Rządowego Programu “Polski Ład”. Jakie dofinansowanie otrzymał powiat milicki?

Wręczono promesy na dofinansowanie inwestycji publicznych w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Ile dostał powiat milicki oraz poszczególne gminy?
gov.pl

Każda z jednostek samorządowych, czyli województwo, powiat i gmina mogły ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie trzech projektów. Wnioski można było nadsyłać od 2 lipca do 15 sierpnia. Inwestycje miałyby być pokryte z Polskiego Ładu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Ma to przyczynić się do zwiększenia skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W miniony poniedziałek (25 października) premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Dolny Śląsk otrzyma prawie 1,7 mld zł bezzwrotnego dofinansowania. W tej kwocie mieszą się również gminy z powiatu milickiego – Milicz, Krośnice, Cieszków, a także sam powiat milicki.

Dofinansowanie dla powiatu milickiego

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych “Polski Ład” powiat milicki otrzymał 7 156 350 zł dofinansowania na dwie inwestycje dotyczące remontu dwóch dróg powiatowych. Jeden z projektów przewiduje przeznaczenie 4 370 000 zł na przebudowę drogi powiatowej od ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu na odcinku od ulicy Trzebnickiej do Składowej. Natomiast druga inwestycja dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1421D na odcinku 1,1 km drogi i drogi powiatowej nr 1422D (Cieszków – Ujazd) – na realizację zadanie zostanie przeznaczone 2 786 350 zł.

Dzięki dofinansowaniu wskazanych inwestycji, wkład własny powiatu na remont tych dróg wyniesie 5%. Zrealizowane zadanie poprawi komfort i bezpieczeństwo nie tylko kierowców, ale również pieszych.

Dofinansowanie dla gmin

Dofinansowanie otrzymały także gminy znajdujące się w powiecie milickim. Liderem wśród przyznanych dofinansowań w powiecie jest gmina Milicz. Z Rządowego Programu “Polski Ład” otrzymała 4 690 600 zł. Środki te zostaną przeznaczone na budowę drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 15 z drogą wojewódzką nr 439. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w Miliczu.

Kolejną gminą są Krośnice, które otrzymały 3 642 254 zł na budowę systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach. Natomiast gmina Cieszków zyskała dofinansowanie w kwocie 4 615 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę dróg, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków i przebudowę boiska w miejscowości Cieszków.

Źródło: facebook.com

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.