Zawieszony w partii za ciężką pracę na rzecz szpitala - Miliczinfo.pl

Zawieszony w partii za ciężką pracę na rzecz szpitala

malydolnyslazak.pl

Prezesi Milickiego Centrum Medycznego – Andrzej Oćwieja oraz Andrzej Sztandera zostali usunięci ze struktur partii do której przynależeli (PiS). Do takiej decyzji przyczynili się lokalni działacze PiS wraz z przewodniczącą Jolantą Szczuraszek.

https://www.facebook.com/PrawoISprawiedliwoscWMiliczu/posts/2897236233711608

Członkowie zgromadzenia wspólników MCM – Starosta Sławomir Strzelecki oraz Burmistrz gminy Milicz Piotr Lech, wydali wspólne oświadczenie w tej sprawie:

Chcemy, jako zgromadzenie wspólników, wyrazić nasze uznanie kadrze zarządzającej tego szpitala, czyli zarządowi. Obydwu prezesom, za to, że w sposób zdecydowany i radykalny postanowili uwolnić szpital od polityki, a właściwie od politykierstwa od małych niskich działań lokalnych polityków, czy raczej lokalnej ferajny.

Władze samorządowe rekrutując Andrzej Oćwieja (były dyrektor dolnośląskiego oddziału wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu) oraz Andrzeja Sztandera na stanowisko prezesa i wiceprezesa, kierowały się przede wszystkim doświadczeniem, umiejętnościami zarządzania tego typu placówką oraz wiedzą i kompetencjami, a nie przynależnością polityczną.

Ze względu na niniejszą sytuację Prezes Andrzej Oćwieja złożył rezygnację z przynależności do partii. Uargumentował to ciągłymi naciskami politycznymi:

Zwracam się z prośbą o wykreślenie mojej osoby z listy członków Prawa i Sprawiedliwości. Moją rezygnację uzasadniam ciągłymi naciskami politycznymi ze strony władz okręgu, dotyczącymi zatrudnienia osób związanych z Prawa i Sprawiedliwości w zarządzanej przeze mnie Spółce. Decyzja moja jest nieodwołalna.

Obaj Prezesi postanowili przedłożyć kierowanie szpitalem nad kariery polityczne, które jak się okazało, miały być skierowane na działania koniunkturalne, nepotyzm, zatrudnianie znajomych i uzgadnianie podejmowania pracy z partią.

Starosta Sławomir Strzelecki oraz Burmistrz Piotr Lech jednogłośnie wyrazili uznanie dla stanowiska obu Prezesów oraz sprzeciwili się działaniom przewodniczącej Jolanty Szczuraszek. Szpital nie powinien być miejscem gry politycznej. Placówka ta daje zatrudnienie dla bardzo wielu osób. Ponadto z jej usług korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu, ale i okolic.

Szpital będzie wolny od waszych marnych działań politycznych.

podkreśla Burmistrz Piotr Lech.

Obaj Prezesi na bieżąco współpracują z samorządowcami. Aktywnie działają dla dobra MCM. Dzięki ich zaangażowaniu udało się pozyskać środki na nową, w pełni wyposażoną karetkę. Więcej tutaj.

Czy lokalnym działaczom PiS, z przewodniczącą Jolantą Szczurek zależy na utrudnianiu działań Milickiego Centrum Medycznego?

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *