Znak "Dolina Baryczy Poleca" - Miliczinfo.pl

Znak “Dolina Baryczy Poleca”

Znak Dolina Baryczy Poleca przyznawany jest od ponad 13 lat dla najlepszych lokalnych produktów i usług pochodzących z Doliny Baryczy. Dzięki temu, wyróżnionym produktom łatwiej jest wyróżnić się wśród konkurencji. Jak zdobyć takie odznaczenie?
facebook.com/CETS-Krosnice

Znak Dolina Baryczy Poleca przyznawany jest najlepszym lokalnym produktom i usługom pochodzących z Doliny Baryczy. Uzyskanie takiego odznaczenia jest nie tylko wyróżnieniem, ale również pomaga w wyróżnieniu się wśród konkurencji i odniesieniu sukcesu rynkowego.

Jak zdobyć Znak Dolina Baryczy Poleca

Od 10 lutego producenci mogą starać się o certyfikat. Zgłoszony produkt i usługi muszą spełniać określone warunki m.in.: wysoką jakość, bazowanie na tradycji, kulturze oraz potencjale przyrodniczym Doliny Baryczy, a także przyjazność środowisku.

Do konkursu przystąpić mogą rękodzielnicy, rolnicy, lokalni producenci, artyści a także przedsiębiorcy, którzy prowadzą usługi noclegowe, rekreacyjne, gastronomiczne bądź edukacyjne. Działalność musi być prowadzona na obszarze jednej z gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

Aby otrzymać znak należy najpierw zarejestrować się w serwisie www.dbpoleca.barycz.pl. Tam opisujemy wizytówkę podmiotu oraz swój produkt bądź usługę. Później administrator dokonuje akceptacji opisu. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie elektronicznego wniosku, który jest przypisany do usługi czy produktu. Następnie należy zapisać i złożyć wniosek.

Kapituła Znaku dokona oceny złożonych dokumentów i zadecyduje o zatwierdzeniu rocznej umowy.

Kategorie Znaku:

Znak przyznawany jest w podziale na produkty i usługi. Pierwsza kategoria obejmuje – produkty przetworzone (spożywcze, rękodzieło) i nieprzetworzone (spożywcze).

Druga kategoria obejmuje usługi – gastronomiczne na bazie produktów lokalnych, noclegowe (całoroczne lub sezonowe), edukacyjne (całoroczne lub sezonowe pozaszkolne formy edukacji), rekreacyjne (wypożyczalnie, atrakcje) oraz kulturalne (zespoły ludowe, lokalne orkiestry).

Korzyści z przystąpienia do Znaku

Jedną z mocniejszych stron certyfikatu jest możliwość promowania produktu za pomocą Znaku Dolina Baryczy Poleca. Dzięki temu lokalne produkty pojawią się na mapkach turystycznych czy w przewodniku o Dolinie Baryczy. Ponadto każdy z beneficjentów będzie miał możliwość współpracy między podmiotami, co wzmocni wzajemne kontakty i współprace w zakresie komponowania wspólnych ofert.

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.