Dokumentacja BHP w firmie - co musi się w niej znaleźć? - Miliczinfo.pl

Dokumentacja BHP w firmie – co musi się w niej znaleźć?

Prowadzenie dokumentacji BHP w firmie jest czynnością obowiązkową, ponieważ ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz osób trzecich, które mogą mieć kontakt z daną firmą. Utrzymywanie dokumentacji BHP jest wymagane przez polskie prawo, a w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. - Kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
fot. materiał partnera

Dokumentacja BHP składa się z szeregu dokumentów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. instrukcji BHP, oceny ryzyka zawodowego, szkoleń z zakresu BHP czy planów ewakuacji. Pracodawca jest zobowiązany do tworzenia, aktualizacji oraz udostępniania tych dokumentów pracownikom oraz organom kontrolnym.

Brak lub nieprawidłowa dokumentacja BHP może skutkować poważnymi konsekwencjami dla pracowników, firmy oraz właścicieli, w tym wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, sankcjami finansowymi czy odpowiedzialnością karną. Dlatego też, prowadzenie dokumentacji BHP jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, a także dla spełnienia wymagań prawnych.

Jaka dokumentacja BHP musi być prowadzona w firmie?

Prowadzenie dokumentacji BHP w firmie wymaga utrzymywania różnego rodzaju dokumentów, w tym:

  1. Instrukcje BHP – dokumenty określające zasady bezpiecznej i higienicznej pracy w firmie oraz sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia.
  2. Ocena ryzyka zawodowego – dokumentacja zawierająca opis ryzyka występującego w miejscu pracy oraz sposoby jego minimalizacji i eliminacji.
  3. Książka ewakuacyjna – dokumentacja zawierająca opis planów ewakuacyjnych oraz procedur postępowania w przypadku ewakuacji.
  4. Protokoły szkoleń BHP – dokumenty zawierające informacje o przeprowadzonych szkoleniach z zakresu BHP, w tym ich tematykę, daty oraz listę uczestników.
  5. Rejestr wypadków przy pracy – dokumentacja zawierająca informacje o wypadkach przy pracy, takie jak data, godzina, miejsce zdarzenia oraz ich przyczyny.
  6. Karta charakterystyki substancji chemicznych – dokumenty zawierające informacje o właściwościach chemicznych i fizycznych substancji używanych w firmie oraz sposobach postępowania z nimi.
  7. Instrukcja postępowania w przypadku awarii – dokumentacja zawierająca informacje o sposobach postępowania w przypadku awarii sprzętu, maszyn, instalacji, czy też innych zdarzeń awaryjnych.

Należy również pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu całej dokumentacji, biorąc pod uwagę przepisy RODO i ochronę danych osobowych pracowników i klientów (więcej).

Wymienione powyżej dokumenty są tylko przykładami najważniejszych dokumentów, które należy prowadzić w ramach dokumentacji BHP w firmie. W celu ułatwienia zarządzania dokumentami potrzebnymi w BHP w małej czy dużej firmie warto skorzystać z dedykowanego programu do BHP – link.

Ich dokładny zakres zależy od rodzaju i charakteru wykonywanej działalności oraz specyfiki miejsca pracy. W każdym przypadku jednak, dokumentacja BHP musi spełniać wymagania ustawowe i być odpowiednio aktualizowana.

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *