Rozmowa z Renatą Staszkiewicz Kandydatką na Wójta Gminy Krośnice - Miliczinfo.pl

Rozmowa z Renatą Staszkiewicz Kandydatką na Wójta Gminy Krośnice

W obliczu nadchodzących wyborów samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia przedstawiamy rozmowę z Renatą Staszkiewicz Kandydatką na Wójta Gminy Krośnice.
Renata Staszkiewicz, fot. archiwum Renaty Staszkiewicz

Pani Renato w najbliższych wyborach samorządowych kandyduje Pani na stanowisko Wójta Gminy Krośnice, ale za nim przejdziemy do Pani pomysłów, planów, czy mogłaby Pani opowiedzieć coś o sobie?

Oczywiście. Nazywam się Renata Staszkiewicz i pochodzę ze Świebodowa. Od dziecka do chwili obecnej związana jestem z gminą Krośnice. Tu się wychowałam, dorastałam, tu spędzam czas ze swoją rodziną. Tu mieszkają moi najbliżsi. 

Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych i studia Executive Master of Business Administration oraz wiele kursów podpartych międzynarodowymi certyfikatami związanymi z zarządzaniem projektami, m.in. PRINCE2 FOUNDATIONE, AgilePM. Jednak z całą stanowczością uważam, że to nie wykształcenie determinuje człowieka. Ono oczywiście pomaga mi w pracy, ale nie jest dla mnie najważniejsze. Nie tytuł i ilość świadectw świadczy o wartości człowieka, a jego czyny. I to właśnie czynami staram się kierować w życiu.

Co skłoniło Panią do podjęcia decyzji o kandydowaniu?

Jak wyżej wspomniałam od zawsze związana jestem z gminą Krośnice. Uważam, że po latach męskiego przywództwa, nadszedł czas na równość szans dla kobiet na stanowiskach decyzyjnych. Kobieta na stanowisku wójta może przynieść nowe spojrzenie i podejście do zarządzania i wpłynąć pozytywnie na rozwój. Obecna unijna perspektywa finansowa jest ostatnią szansą na skorzystanie z zewnętrznych środków. W tym zakresie posiadam duże doświadczenie. Chciałabym, żeby gmina Krośnice przyjazna była mieszkańcom, lokalnym przedsiębiorcą i turystom, którzy mają niewątpliwy wpływ na rozwój.

No właśnie skoro mowa o pozyskiwaniu środków finansowych, to faktycznie, biorąc pod uwagę Pani młody wiek, skuteczność jest imponująca. Może Pani opowiedzieć co to za projekty.

Dziękuję. To prawda, realizowałam i realizuje duże projekty, które w większości dofinansowanie są ze środków zewnętrznych. Zarówno pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych. Pierwsze dwa duże projekty jakie realizowałam, to Krośnicka Kolej Wąskotorowa i budowa basenu w Krośnicach. Jestem z tych projektów szczególnie dumna. Dziś na basenie setki dzieci z okolicznych szkół, z okolicznych miejscowości uczą się pływać. Powstała szkółka pływacka, gdzie jej zawodnicy odnoszą ogromne sukcesy na arenie krajowej. Kluby seniora korzystają z zajęć. Mieszkańcy. Jestem z tego dumna.

W obecnej pracy realizujemy projekty wielomilionowe. Budowę kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, gdzie wartość dofinansowania to blisko 90 mln zł. Rewitalizację przestrzeni miejskiej i zieleni, to kolejne ponad 20 mln zł ze środków zewnętrznych. Zrealizowaliśmy kompleksową budowę placów zabaw w 12 miejscowościach. Budowę ścieżek rowerowych, budowę przystani rzecznych. I wiele wiele innych. Wartość inwestycji od 2015 do dzisiaj to ponad 300 mln zł, z czego większość stanowią dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

Co chciałaby Pani zrobić w Krośnicach?

Chciałabym przede wszystkim wykorzystać ogromny potencjał tej gminy. Podjąć rozmowy na temat poprawy stanu dróg powiatowych, a jeśli nie przyniosą one oczekiwanych skutków zaproponować ich przejęcie, co umożliwi ubieganie się do dofinansowanie na ich modernizację ze środków np. Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wiem, jak ważne są drogi gminne, chodniki, oświetlenie, ale także monitoring wsi, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Nie skupiać się na samych Krośnicach, ale także innych wioskach, które są równie ważne. 

Uważam, że Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach może stać się potencjałem współpracy. Dziś jego właścicielem jest grupa Orlen. A to potężny biznesowy podmiot, który powinien przyczyniać się w większym stopniu do wspierania rozwoju gminny. Uważam, że moja wiedza połączona ze stałymi wpływami podatków z PMG mogą dać 5 razy więcej inwestycji służących mieszkańcom naszej gminy. Zaproponuje objęcie patronatem działań promocyjnych, co może stać się niewyczerpalny źródłem zainteresowania gminą Krośnice i jej walorami.

W moich planach jest realizacja kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Czeszyckiej, Pierstnicy czy w innych miejscowościach, w których tej kanalizacji nie ma. Wiem jak to zrobić i skąd pozyskać środki zewnętrzne.

Uważam, że ważna jest realizacji projektów, inwestująca w mieszkańców. Stworzenie miejsc aktywności, miejsc spotkań i integracji.

Podjęłabym działania, aby budynek urzędu Gminy w Krośnicach był dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją narządu ruchu i rodzin z dziećmi. 

Mam wiele pomysłów i wiem jak je zrealizować. Jednak zachęcam każdego mieszkańca do podzielenia się ze mną swoimi pomysłami. Urzędnicy powinny być dla mieszkańców, nie odwrotnie.

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *