Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Milicz - Miliczinfo.pl

Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Milicz

Gmina przystępuje do opracowania nowego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milicz. Ruszają konsultacje społeczne.
pexels.com

Gmina przystępuje do opracowania nowego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milicz. Konsultacje społeczne w tym zakresie pomogą w uzyskaniu opinii, stanowisk, a także propozycji od instytucji i osób, których dotyczą zmiany proponowane przez administrację.

Pierwszy etap obejmuje wskazanie obszaru zdegradowanego. Tym samym przedstawiciele zachęcają mieszkańców do zapoznania się z diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Milicz – tutaj. Konsultacje związane z projektem uchwały w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Milicz rozpoczną się 6 maja i potrwają do 5 czerwca 2022 r. Ich celem jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do projektu uchwały.

Szczegóły zostaną ogłoszone tutaj:

• na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;
• na stronie internetowej www.milicz.pl;
• na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz.

Spotkanie dotyczące metodyki wyznaczenia obszaru zdegradowanego

12 maja o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie online z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Milicz. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do 11 maja 2022 r. poprzez ten formularz.

Podczas spotkania będziemy chcieli poznać Państwa opinie na temat wyznaczonych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Milicz, przedstawimy główne założenia diagnozy służącej wyznaczeniu tych granic oraz omówimy wyniki analizy wskaźnikowej.

– piszą organizatorzy