Budżet Obywatelski. Mieszkańcy Gminy Milicz mogą głosować. Będą zmiany! - Miliczinfo.pl

Budżet Obywatelski. Mieszkańcy Gminy Milicz mogą głosować. Będą zmiany!

Budżet Obywatelski stanowi formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy na wskazany przez mieszkańców projekt. Gmina Milicz zweryfikowała już projekty nadesłane przez Miliczan. Kolejnym etapem będzie głosowanie, które rozpocznie się 18 grudnia.
milicz.budzet-obywatelski.org

9 października 2020 r. radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę, która dotyczyła zgody na przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie przeznaczenia części budżetu gminy na zadania wybrane przez mieszkańców.

Rozdysponowane pieniądze na Budżet Obywatelski pochodzą z wydzielonej części budżetu Gminy Milicz. W roku 2021, zgodnie z założeniami, na inicjatywy mieszkańców przeznaczono 300 tys. złotych. Pisaliśmy o tym więcej tutaj.

Każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat i przebywa na terenie Gminy mógł zgłosić swój projekt do 20 listopada 2020 r.

W tym miesiącu udało się zakończyć kolejny etap konsultacji społecznych, a po weryfikacji przez specjalny zespół składający się z pracowników Urzędu Miejskiego, udało się wyróżnić 18 projektów. Oprócz oceny formalnej, badano m.in. czy propozycja inwestycji mieści się w zadaniach własnych Gminy, czy jej realizacja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy spełnia zasadę ogólnodostępności i czy jest możliwa do realizacji.

Ocenie podlegały 24 wnioski. Jeden z nich został odrzucony ze względu na aspekty merytoryczne, natomiast w trzech przypadkach doszło do ujednolicenia wniosków.

Pełna lista projektów

Jak zagłosować?

Głosowanie rozpocznie się 18 grudnia 2020 r. i potrwa do 13 stycznia 2021 r.

Ze względu za zachowanie zasad reżimu sanitarnego głosować można: drogą elektroniczną poprzez platformę milicz.budzet-obywatelski.org, a także poprzez zagłosowanie w Urzędzie Miejskim w Miliczu (w dniach 4 stycznia i 11 stycznia).

Zagłosować mogą mieszkańcy Gminy Milicz, którzy ukończyli 16 rok życia. Każdy uprawniony może wybrać tylko jeden projekt na który chce oddać głos.

Osoby, które zdecydują się na oddanie głosu elektroniczne mogą skontaktować się z Urzędem Miejskim w Miliczu, aby potwierdzić prawo do głosowania w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego.

Wszystkie osoby niezameldowane, które chcą zagłosować elektronicznie powinny złożyć w Urzędzie Miejskim oświadczenie o zamieszkaniu do dnia 22 grudnia 2020 r. Wzór wniosku można znaleźć tutaj.

Aktywny udział mieszkańców w inicjatywie Budżetu Obywatelskiego jest okazją do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Natomiast Gmina może rozeznać się w potrzebach mieszkańców i dbać o regularne podnoszenie standardu życia.

>