Praca w powiecie milickim. Nabór na stanowiska urzędnicze - Miliczinfo.pl

Praca w powiecie milickim. Nabór na stanowiska urzędnicze

Starosta milicki Sławomir Strzelecki ogłosił otwarty nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Miliczu. Zobacz szczegóły oferty.
Praca w powiecie milickim. Nabór na stanowiska urzędnicze/ fot. pexels.com

Stanowisko pracy: ds. administracji budowlanej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji – 4/8 etatu

Praca na stanowisku ds. administracji budowlanej obejmuje m.in. wydawanie pozwoleń na budowę, sprawdzanie projektów budowlanych w zakresie ich zgodności z przepisami budowlanymi, zatwierdzanie projektów budowlanych bądź odmowa, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji czy nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego z uwzględnieniem przepisów wykonawczych.

Od kandydata wymaga się: wykształcenia wyższego na kierunku budowlanym lub pokrewnym, co najmniej 2-letni staż pracy w branży architektoniczno-budowlanej, a także znajomość przepisów obowiązujących w tym zakresie. Dodatkowymi atutami będzie wiedza z zakresu działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, odpowiedzialność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. administracji budowlanej” do dnia 1 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegóły oferty tutaj.

Stanowisko pracy: ds. spraw obywatelskich w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich – 8/8 etatu

Praca na stanowisku ds. spraw obywatelskich w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich obejmuje m.in. rejestrację, ewidencję i nadzór nad uczniowskimi klubami sportowymi, stowarzyszeniami zwykłymi, klubami sportowymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, fundacjami, stowarzyszeniami rejestrowanymi w KRS. Dalej, tworzenie rocznych planów aktualizacji danych stowarzyszeń zwyczajnych, fundacji, UKS i klubów sportowych oraz ich realizacja, sporządzanie grafików pracy aptek, prowadzenie rejestrów i ich publikacja w BIP, a także prowadzenie prac sekretariatu starostwa.

Od kandydata wymaga się: wykształcenia wyższego lub bycia w trakcie studiów (preferowane kierunki administracja), znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie, biegłej obsługi komputera. Dodatkowymi atutami będzie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, wiedza z zakresu działania organów administracji publicznej, umiejętność pracy w zespole i łatwość w nawiązywaniu kontaktu z interesantami urzędu.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. administracji budowlanej” do dnia 1 sierpnia 2022 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegóły oferty tutaj.

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.