Uroczyste otwarcie drogi Ujazd - Cieszków - Miliczinfo.pl

Uroczyste otwarcie drogi Ujazd – Cieszków

Od 1 kwietnia mieszkańcy mogą już korzystać z nowej i komfortowej drogi na trasie Ujazd - Cieszków.
Sławomir Strzelecki – Starosta Milicki

Inwestycje drogowe mają bezpośrednie przełożenie na wzrost zadowolenia mieszkańców, a także są motorem napędowym gospodarki. Remont drogi na odcinku drogi Ujazd – Cieszków był niezwykle potrzebny, aby zapewnić kierowcom komfort i bezpieczeństwo. W ostatnich dniach udało się ukończyć inwestycje, a 1 kwietnia dokonać uroczystego otwarcia wyremontowanej drogi.

Zadanie obejmowało modernizację drogi powiatowej nr 1421 D na odcinkach od końca obszaru zabudowanego w miejscowości Cieszków do skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1422 D i 1423 D. Na 1,767 km drogi ułożono nakładkę z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wykonano równości podłużnej i poprzecznej, a także szorstkości – co umożliwiło przywrócenie jej pierwotnych parametrów.

Łączna wartość zadania wyniosła 669 915,90 zł brutto. Inwestycję wsparli wójt oraz radni gminy Cieszków w wysokości 300 000 zł.


Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *