Burmistrz Milicza otrzymał od radnych absolutorium z wykonania budżetu - Miliczinfo.pl

Burmistrz Milicza otrzymał od radnych absolutorium z wykonania budżetu

Na czerwcowej sesji burmistrz gminy Milicz Piotr Lech otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r.
facebook.com/gmina Milicz w powiecie milickim

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Miliczu burmistrz Piotr Lech przedstawił raport o stanie gminy za 2020 r. oraz sprawozdanie z budżetu Gminy Milicz za 2020 r, po czym radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia włodarzowi wotum zaufania.

Burmistrz Piotr Lech wskazał, że 2020 był niezwykle trudnym rokiem dla gminy i wymagał podjęcia wielu trudnych decyzji. Pandemia stawiała przed Miliczem nowe wyzwania, ale dzięki dobrej współpracy między samorządami oraz doświadczonemu zespołowi udało się z sukcesem zamknąć miniony rok.

Radni podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium podkreślili, że należy docenić zadania inwestycyjne, które można zrealizować dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Samorządowcy odnieśli się również do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej za sprawozdanie budżetu za 2020 rok.

W imieniu radnych Rady Miejskiej i mieszkańców gminy, przewodniczący Rady Edmund Bienkiewicz złożył włodarzowi Piotrowi Lechowi gratulacje.