Przegląd zakończonych, realizowanych i przyszłych inwestycji gminnych - Miliczinfo.pl

Przegląd zakończonych, realizowanych i przyszłych inwestycji gminnych

Gmina Milicz regularnie przeprowadza inwestycje których celem jest poprawa komfortu mieszkańców. To główny priorytet tegorocznego budżetu.
facebook.com/Łukasz Rokita

Polityka inwestycyjna jest motorem napędowym gospodarki. Położenie na ten aspekt nacisku może pomóc w ograniczeniu negatywnych skutków pandemii. Niesie to również korzyści w postaci poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.

W ostatnim czasie zrealizowano wiele inwestycji, a już gmina ogłasza nowe przetargi. Jakie zmiany czekają Miliczan?

Inwestycje w gminie

 • droga Miłochowice – Pogórzyno – w trakcie. Roboty drogowe potrwają do września
 • poszerzenie drogi Ruda Milicka – Stawno – w trakcie
 • budowa chodzika we Wziąchowie Wielkim – zakończono
 • budowa chodnika w Duchowie – w trakcie
 • budowa zaplecza sportowego w Gądkowicach – w trakcie
 • budowa ul. Jaśminowej we Wszewilkach – w trakcie
 • rozbudowa Ośrodka Kultury o salę widowi – w trakcie
 • budowa ul. Poprzecznej w Miliczu – w przygotowaniu
 • budowa drogi do Kaszowa – w przygotowaniu
 • budowa skateparku nad milickim zalewem – w przygotowaniu
 • budowa wodociągu pod Baryczą – w przygotowaniu
 • budowa ul. Cyprysowej we Wszewilkach – w przygotowaniu

Przyszłe inwestycje

 • Przebudowa drogi w Nowym Zamku – przetarg
 • Modernizacja 1700 lamp drogowych w gminie Milicz na energooszczędne – przetarg
 • Rewitalizację podwórek wokół milickiej starówki – przetarg
 • Poprawa bezpieczeństwa przy SP2 w Miliczu poprzez budowę dodatkowej zatoki autobusowej – przetarg
 • Budowa drogi do Pomorska – przetarg
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4236904603042912&id=100001702434161

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *